การเมืองฉุดเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำสุดรอบ19เดือน

วันที่ 07 พ.ย. 2556 เวลา 13:35 น.
การเมืองฉุดเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำสุดรอบ19เดือน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผย ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนต.ค.ลดลงต่ำสุดในรอบ 19 เดือน เหตุกังวลสถานการณ์การเมือง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค. ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 และต่ำสุดในรอบ 19 เดือน นับตั้งแตเดือน เม.ย. 2555 โดยดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นต่อโอกาสในการหางานทำ ดัชนีความเชื่อมั่นต่อรายได้ในอนาคต เดือน ต.ค.อยู่ที่ 66.6, 69.4 และ 93.7 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 67.9, 70.6 และ 95.1 ตามลำดับ

โดยความกังวลดังกล่าวเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ การชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ คาดว่าการบริโภคของประชาชนจะชะลอลงตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปลายไตรมาส4/56 เป้นอย่างน้อย เนื่องจากเศรษฐกิจไทยที่ชะลอลงอย่างไม่มีสัญญาณปรัตัวฟื้นขึ้น นอกจากนี้ผู้บริโภคยังคงวิตกและรอดูสถานการณ์เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีมาจากความเสี่ยงจากการเมือง ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนค่าคลองชีพที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง

"ความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนจะดีขึ้นได้ภายในปีนี้ ถ้ารัฐบาลสามารถคลี่คลายสถานการณ์ทางการเมืองให้มีเสถียรภาพโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยพยุงเศรษฐกิจที่สำคัญในปัจจุบัน ตลอดจนเร่งรัดการใช้นโยบายการคลังผ่านการใช้งบประมาณเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจมากขึ้น"นายธนวรรธน์ กล่าว