ไฟเขียวร.ร.สอนขับรถจัดอบรมภาคทฤษฎี

วันที่ 15 ธ.ค. 2555 เวลา 15:27 น.
ไฟเขียวร.ร.สอนขับรถจัดอบรมภาคทฤษฎี
กรมการขนส่งทางบก เพิ่มอำนาจให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชน จัดอบรมภาคทฤษฎี 4 ชม. เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งแก่ประชาชน

นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบัน การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎีที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและวินัยการขับขี่ที่ปลอดภัยเป็นเวลาถึง 4 ชั่วโมง จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการติดต่อขอรับใบอนุญาตขับรถเพิ่มขึ้น รวมทั้งขณะนี้มีจำนวนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเพิ่มมากขึ้นด้วย

กรมการขนส่งทางบกจึงเพิ่มอำนาจให้โรงเรียนสอนขับรถ 16 แห่ง ที่เคยดำเนินการจัดอบรมภาคทฤษฎีสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติทดสอบขับรถ เพื่อใช้เป็นใบรับรองขอรับใบอนุญาตขับรถกับกรมการขนส่งทางบกนั้น สามารถดำเนินการเฉพาะการอบรมภาคทฤษฎี  (4 ชั่วโมง) เพื่อใช้เป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบกับกรมการขนส่งทางบกได้ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางเลือกแก่ประชาชน โดยโรงเรียนดังกล่าวต้องเสนอหลักสูตรการอบรมให้กรมการขนส่งทางบกเห็นชอบก่อนเปิดให้บริการ ทั้งนี้กำหนดให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่จัดการอบรมภาคทฤษฎีดังกล่าวเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้รายละไม่เกิน 500 บาท

กรมการขนส่งทางบกจึงเพิ่มบทกำหนดโทษกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถจัดการอบรมต่อเนื่อง  ไม่ดำเนินการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด หรือหยุดดำเนินการเกิน 90 วัน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือออกใบรับรองเป็นเท็จจะมีโทษถูกเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนสอนขับรถทันทีเป็นเวลา 5 ปี

บทความแนะนำ