งบโฆษณาออนไลน์พุ่งคาดปีหน้า4.5พันล.

วันที่ 29 พ.ย. 2555 เวลา 12:20 น.
งบโฆษณาออนไลน์พุ่งคาดปีหน้า4.5พันล.
สมาคมโฆษณาดิจิทัล คาดงบโฆษณาออนไลน์ปีหน้า 4,500 ล้านบาท ชี้ เสิร์ช-โซเชียล มาแรงสุด

นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น เปิดเผยว่า กลุ่มเอเจนซีโฆษณาออนไลน์ได้รวมตัวเป็นสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และได้รวบรวมงบโฆษณาตลอดทั้งปี คาดว่ามีการใช้เงินทั้งหมดประมาณ 2,900 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.74% ของงบโฆษณารวมทั้งหมด โดยมีการเติบโตประมาณ 50%

สำหรับกลุ่มสินค้าที่มีการใช้โฆษณาออนไลน์มากที่สุดคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม แต่กลุ่มที่มีการเติบโตมากที่สุด คือ บริการด้านการเงินและธนาคาร และสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทั้งนี้ จากการรวมข้อมูลทำให้เห็นแนวโน้มว่า การใช้งบโฆษณาออนไลน์มีการเติบโตขึ้นในกลุ่มสินค้าที่ต้องการข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ และกลุ่มสินค้าที่ต้องมีบริการหลังการขาย เนื่องจากออนไลน์สามารถสร้างความเชื่อถือและปิดการซื้อขายได้ทันที ดังนั้นในปีหน้า คาดว่าจะมีการเติบโตขึ้นไม่ต่ำกว่า 50% มีสัดส่วนการใช้งบเพิ่มเป็น 4% ของงบโฆษณารวมทั้งตลาด คิดเป็นมูลค่า 4,500 ล้านบาท

“โฆษณาทีวีมีเวลาที่จำกัด ทำให้ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับอินเทอร์เน็ตที่มีโอกาสเข้าถึงได้มากกว่า มีเวลามากกว่า และแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงคาดว่างบโฆษณาออนไลน์จะเติบโตขึ้นไม่ต่ำกว่า 50% ในปีหน้า โดยกลุ่มเสิร์ชหรือการค้นหา และโซเชียลเน็ตเวิร์ก จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้น เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน” นายศิวัตร กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทแบรนด์สินค้าและบริการจากต่างประเทศมีแนวโน้มใช้งบด้านนี้มากขึ้น เพราะมีประสบการณ์จากที่พิสูจน์แล้วว่า โฆษณาออนไลน์ใช้งบน้อยกว่า วัดผลได้ทันที และสามารถโต้ตอบได้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต