กมธ.ลั่นห้ามดีแทคล่มซ้ำ

วันที่ 12 ม.ค. 2555 เวลา 16:38 น.
กมธ.คุ้มครองผู้บริโภคเข้มดีแทคห้ามล่มซ้ำอีก เร่งกสทช.ออกมาตรการเอาผิดขั้นสูงยกระดับคุณภาพฮัลโหลมือถือ

นายอนุสรณ์ ปั้นทอง ประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สมาชิสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า  ทางบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ได้เข้าชี้แจงกรณีเครือข่ายดีแทคล่ม 3 ครั้งติดต่อกัน ซึ่งดีแทคได้น้ำกับกมธ.ว่าจะกลับไปปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก

ทั้งนี้ ทางกมธ.มีความกังวลถึงคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ  เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนผู้ใช้บริการ และได้ย้ำกับกสทช.หน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องนี้โดยตรงให้ออกมาตรการเอาผิดขั้นสูง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับคุณภาพที่ดีที่สุด 

ด้าน นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  กรรมการ กสทช. กล่าวว่า ทางดีแทคจะจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้าทุกรายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเครือข่ายล่มทั้ง 3 ครั้ง รวม 400 ล้านบาท แบ่งเป็น วันที่ 21 ธ.ค. 2554  มีลูกค้าได้รับผลกระทบประมาณ 20 ล้านราย คิดเป็นมูลค่า 300 ล้านบาท วันที่ 5 ม.ค. 2555 กระทบลูกค้าประมาณ 1.8 ล้านราย 50 ล้านบาท และวันที่ 8 ม.ค. ที่ผ่านมา มกระทบลูกค้า 2 ล้านราย อีก 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นการแก้ไขที่เป็นธรรมกับลูกค้าแล้ว

สำหรับสิ่งที่กสทช.ต้องเร่งดำเนินการตาม คือ คุณภาพการให้บริการ (Quality of service) ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการแต่ละรายต้อลงทุนปรับปรุงโครงข่ายเดิมเพิ่มขึ้น หลังจากที่พบว่าขณะนี้ผู้ให้บริการหยุดการปรับปรุงโครงข่าย เนื่องจากต้องการเก็บเงินไว้ลงทุนครั้งเดียวกับการประมูลใบอนุญาตให้บริการ หรือ ไลเซ่นส์ 3 จี บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิร์ตซ  ซึ่งไม่ยุติธรรมต่อผู้ใช้บริการ

ส่วนการแก้ไข หรือ เพิ่มเติมเนื้อหาในกฎหมายต่างๆ นั้นเพื่อให้ครอบคลุมมาตรฐานการให้บริการได้มากที่สุด คาดว่าจะใช้เวลา 3 เดือน จึงสามารถประกาศได้ เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ทั้งการประกาศขึ้นเว็บไซต์ว่าจะมีการแก้ไข ใช้เวลา 30 วัน กระบวนการรับฟังความเห็นสาธารณะ หรือ ประชาพิจารณ์  เป็นต้น แต่จะเร่งให้เสร็จเร็วมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม นอกจาก กมธ. คุ้มครองผู้บริโภคแล้ว  ทาง น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ได้สั่งให้ผู้ให้บริการทุกรายส่งแผนการดำเนินการและแผนการรองรับหากเกิดปัญหาโครงข่ายในลักษณะนี้ภายในสัปดาห์นี้เช่นกัน