พิษน้ำท่วม!ซันโยปิดโรงงานในไทย

วันที่ 09 ธ.ค. 2554 เวลา 11:24 น.
พิษน้ำท่วม!ซันโยปิดโรงงานในไทย
ซันโยประกาศปิดโรงงานในนิคมโรจนะอยุธยา ปลดคนงาน-พร้อมจ่ายชดเชย หลังกระทบหนักจากน้ำท่วม

นายเทซสีโซะ ยามาคาวา ประธาน บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศว่า เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทซันโย เซมิคอนดักเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด เป็นอย่างมาก เนื่องจากเครื่องจักร และตัวโรงงานถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ทำให้การซ่อมแซมและกู้โรงงานขึ้นใหม่มีภาวะต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงมาก การที่บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้เป็นเวลานานส่งผลกระทบทำให้ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของกลุ่มบริษัท ออน เซมิคอนดักเตอร์ เกิดภาวะชะงักงันครั้งไหญ่

จากเหตุดังกล่าวจึงเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบว่าบริษัทจะไม่ประกอบกิจการในประเทศไทยอีกต่อไป โดยการจ้างงานพนักงานส่วนใหญ่จะสิ้นสุดลงวันที่ 25 ธ.ค.นี้ และยังจำเป็นต้องจ้างพนักงานจำนวนหนึ่งต่อไปเพื่อกู้ซากเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ อีกทั้งทำความสะอาดโรงงาน และดำเนินการเพื่อการหยุดผลิตโดยถาวรต่อไป

รายงานข่าวระบุว่า การประกาศหยุดการผลิตของบริษัท ทำให้คนงานจำนวน 2,000 คนตกงานทันที เป็นพนักงานออฟฟิศกว่า 100 คน , พนักงานบรรจุจ้างรายวัน 600 คน และอีก 1,300 คน เป็นคนงานซับคอนแทรกต์ โดยพนักงานซับคอนแทรกต์ได้รับการจ่ายเงิน 75% และบอกเลิกจ้างไปตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมเดือนตุลาคมที่ผ่านมา