ปฏิทินกิจกรรมเอสเอ็มอี เดือนก.พ.

วันที่ 22 ก.พ. 2553 เวลา 19:32 น.
ช่วงปลายเดือนก.พ.นี้ยังมีกิจกรรมดี ๆ ให้ชาวเอสเอ็มอีได้หาความรู้ไปพัฒนาธุรกิจอีก 2 งานใหญ่

**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมกับสำนักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี   จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ”ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประภา ประจักษ์ศุภนิติ ตึกอธิการบดี ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามได้ที่ 0-2470-8326 – 30

**สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และนักออกแบบเสื้อผ้ามือใหม่ ร่วมส่งผลงานการประกวดออกแบบเสื้อผ้าเด็ก Kidswear Design Contest 2010 “ในโครงการพัฒนานักออกแบบเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มสู่ตลาดค้าส่ง” ภายใต้แนวคิด “คุณค่าแห่งความห่วงใย (Emotional Value)” ชิงรางวัลเงินสดร่วม 100,000 บาท พร้อมผลิตสินค้าต้นแบบสู่ตลาดค้าส่ง สมัครร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์  สอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์สร้างสรรค์องค์ความรู้แฟชั่น สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2713 5492-9 ต่อ 400, 711, 735  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.thaitextile.org