เซ็นทรัลปิ่นเกล้าปิดสาขาวันนี้

วันที่ 26 ต.ค. 2554 เวลา 11:10 น.
เซ็นทรัล แจ้งปิดสาขาปิ่นเกล้าวันนี้ สถานการณ์น้ำท่วมกระทบการเดินทาง

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา(CPN) แจ้งว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จะปิดให้บริการในวันนี้ (26 ตุลาคม) 1 วัน เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมทำให้การเดินทางไม่สะดวก