ร้องนายกรัฐมนตรีสอบอธิบกรมส่งสริมสหกรณ์ใช้อำนาจมิชอบ

วันที่ 31 ส.ค. 2554 เวลา 14:58 น.
ผู้นำสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 8 กลุ่มอาชีพ รวมตัวยื่นหนังสือร้องนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์เรียกร้องความเป็นธรรมฯ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้อำนาจโดยมิชอบ   นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 7 กลุ่มอาชีพ รวมตัว12 คน ยื่นหนังสือต่อ  น.ส.  ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี    และ นายธีระ วงศ์สมุทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม  กรณีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทำการโดยใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย   โดยให้ข่าวต่อสื่อมวลชน และได้ออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งเตือนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศเลี่ยงการไปเข้าร่วมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(ชสอ.) ราชการไทย ทหาร ตำรวจ สาธารณสุขไทย รัฐวิสาหกิจไทย สถานประกอบการ และครูไทย โดยระบุกว่า"สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ดังกล่าวมีการดำเนินการ ที่มีลักษณะเข้าข่ายประกันชีวิต ไม่เป็นไปตามกฎหมายฌาปนกิจสงเคราะห์” ทำให้ได้ความรับความเดือดร้อนและเสียหายต่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศเป็นอย่างมาก 

 นายก๊ก ดอนสำราญ ประธานกรรมการ ชสอ. และนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอท.) กล่าวว่า ขบวนการสหกรณ์เป็นเรื่องของสวัสดิการสมาชิกเป็นความร่วมมือของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เพราะฉะนั้น บุคคลที่มากำกับดูแลต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดี  และหนังสือที่ทางอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ทำถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องมีการแก้ไขให้ถูกต้อง  ซึ่งขบวนการสหกรณ์ต้องร่วมมือช่วยกันสนับสนุนสร้างสวัสดิการที่มั่นคงให้กับสมาชิก