เติมเต็มถัง พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคาทุกชนิด 50 สต.

วันที่ 06 พ.ค. 2564 เวลา 17:40 น.
เติมเต็มถัง  พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคาทุกชนิด 50 สต.
PTT Station และบางจากประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 7 พ.ค.64 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้  เบนซิน อยู่ที่ 35.16 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่   27.75 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20  อยู่ที่ 26.24 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่  27.48 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85  อยู่ที่  21.79 บาทต่อลิตร

ส่วนดีเซล- B7 อยู่ที่  27.59 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่  24.59 บาทต่อลิตร ดีเซล -B20  อยู่ที่  24.34 บาทต่อลิตร ,ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 32.26 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร