อัดเงินเพิ่มกลุ่ม “เปราะบาง” เอาใจประชาชน

วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 18:08 น.
อัดเงินเพิ่มกลุ่ม “เปราะบาง” เอาใจประชาชน
คอลัมน์ Great Talk

มาตรการต่อเนื่องจาก โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” อัดมอบเงินให้อีก หัวละ 3,000 บาท จำนวน 13 ล้านคน โดยรอบนี้ ทางรัฐบาลให้ คำจำกัดความว่า “เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง” ผู้ที่มีสิทธิที่เข้าข่ายได้แก่

เด็กจากครัวเรือนยากจน ตั้งแต่แรกเกิด ไปจนถึง 6 ขวบ มีจำนวนทั้งหมด 1.45 ล้านคน ผู้สูงอายุจำนวน 9.66 ล้านคน ผู้พิการจำนวน 2 ล้านคน ได้รับเงินคนละ 3,000 บาท (เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน)

ทางรัฐบาล ได้มีกำหนดการจ่ายเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง ในเดือนพฤษภาคม, เดือนมิถุนายน และ เดือนกรกฎาคม 2563 แต่เนื่องจากจะหมดเดือนพฤษภาคม แล้ว เลยมีการสมทบงวดเดือนพฤษภาคม ไปจ่ายพร้อมกันในเดือน มิถุนายน 2563 โดยในเดือน มิถุนายน 2563 นี้

ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม เปราะบาง จะได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท และ ในเดือนกรกฎาคม 2563 จะได้รับเงินอีกเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการเยียวยากลุ่มเปราะบางทั้งสิ้น 3,000 บาท ต่อคน

โดยสิทธิ์เยียวยา ทางกระทรวงการพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ รวมไปถึงกระทรวงการคลัง กำลังเร่งพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ

สำหรับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล เช่น เบี้ยคนพิการ, เบี้ยผู้สูงอายุ รวมไปถึง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนั้น ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการกลุ่มเปราะบาง

แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีรายชื่อรับเงินจากโครงการอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น "เราไม่ทิ้งกัน" และโครงการ "เยียวยาเกษตรกร" จะต้องรอมติจากทาง คณะรัฐมนตรี ให้สรุปกันอีกที

จากมาตรการทั้งหมดที่มี การเยียวยาประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาจเป็นการบรรเทาทุกข์ความยากจนระยะสั้น เปรียบเหมือนจ่ายยาแรงผ่านแพทย์ให้กับประชาชน

แต่หลายคนกำลังจับตามองว่าแผนยารักษาเศรฐกิจที่พังพินาศในขณะนี้ ทางรัฐบาลจะมีมาตรการจัดการอย่างไรต่อไป

บทความแนะนำ