แนวคิด ชีวิต สมดุล 'อรวดี โพธิสาโร' Biz Journey EP.13

วันที่ 20 ส.ค. 2564 เวลา 09:26 น.

ด้วยมุมมองแนวคิด การใช้ชีวิต และ การทำงาน ได้อย่างสมดุลที่ต่อยอดสู่นักวางกลยุทธ์ธุรกิจด้วย โมเดลธุรกิจใหม่แห่งอนาคตของ ปตท.

บนความท้าทายที่ว่า 'อะไรที่เปลี่ยนแปลงเข้ามา หรือ สถานการณ์ที่กำลังแปรเปลี่ยนไป' แสดงว่าจะต้องมีบางอย่างที่ดีขึ้น

ดังนั้นเราต้องใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อเข้าไปและอยู่ให้ได้กับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ที่เห็นว่าหากมองให้เห็นเป็นโอกาสทั้งหมด รับรองชีวิตรุ่งเรืองแน่นอน......