หลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้ ประธานหล่อพิฆเณศวร 108 ปี กรมศิลป์

  • วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 10:36 น.

หลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้ ประธานหล่อพิฆเณศวร 108 ปี กรมศิลป์

โดย สมาน สุดโต

กรมศิลปากร นิมนต์พระญาณวิกรม (หลวงพี่อุเทน สิริสาโร) เกจิดังแห่งยุค เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร เป็นประธาน ในการเททองหล่อพระพิฆเณศวร เพื่อเป็นที่ระลึกในการสถาปนากรมศิลปากร ครบ 108 ปี  (ตรงกับวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.  2562) ก่อนพิธีเททอง ได้จัดพิธีบวงสรวงขึ้นในเวลา 10.39 นาที วันที่ 19 มิถุนายน 2562 โดยอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลป์ เป็น ประธาน ณ สำนักช่างสิบหมู่ พุทธมณฑล 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ .นครปฐม

เมื่อถึงมงคลฤกษ์ เวลา 12.39 น.พระเถรานุเถระ 4 รูปนั่งปรก ได้แก่ พระครูโกศลนวการ (หลวงพ่อปั่น กวิสฺสโร) วัดหนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (หลวงพ่อแม้น) วัดหน้าต่างนอก อ.บางไทร จ.พระ นครศรีอยุธยา พระครูอดุลวิริยกิจ (หลวงพ่อเอื้อน) วัดวังแดงใต้ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา และพระมหาเป็นหนึ่ง สุนทร เมธีป.ธ.9 วัดบรมวงษ์อิศรวราราม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อได้เวลาฤกษ์  13.29 น. จึงประกอบพิธีเททอง พระพิฆเณศวร 108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร  ขนาดหน้าตัก 6  นิ้ว จำนวน 9 องค์นำฤกษ์ โดยมีพระญาณวิกรม (อุเทน สิริสาโร) เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร เป็นประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดท่าไม้ เจริญชัยมงคลคาถา

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลป์ กล่าวว่า ต้นแบบพระพิฆเณศวร ที่ระลึก 108 ปีนั้น เป็นแบบที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้ ออกแบบไว้ ส่วนมวลสาร 108 ที่หลอมรวมในองค์พระพิฆเณศวรนั้น สำนักศิลปากร 12 แห่งทั่วประเทศรวบรวมจากพระ เถระและเกจิอาจารย์ ทั่วประเทศ รวมทั้ง พระกริ่ง ที่ครูบาบุญชุ่ม  ญาณสังวโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง จ.ท่าขี้เหล็ก เมียนมา เมตตามอบให้มาป็นมวลสารด้วย

พระพิฆเนศวร เป็นเทพเจ้าสำคัญในศาสนาฮินดู และเป็นที่รู้จักกันในนาม เทพแห่งศิลปวิทยา อันเป็นผู้ประสิทธิประสาทความรู้และความสำเร็จในการศึกษา และการสร้างสรรค์ศิลปกรรมทุกแขนง นอกจากนั้น ยังเป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรคปัญหาทั้งปวง เป็นเทพที่สังคมไทยยอมรับนับถือมาเป็นเวลานาน และนิยมสร้างรูปเคารพไว้บูชา กรมศิลปากรได้นำรูปพระพิฆเนศวร ล้อมรอบด้วยดวงแก้ว 7 ดวง อันหมายถึง ศิลปวิทยา 7 ประการ

ได้แก่ ช่างปั้น จิตรกรรม ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ วาทศิลป์  สถาปัตยกรรม และอักษรศาสตร์ มาใช้เป็นตราประจำกรมศิลปากร ตั้งแต่พุทธศักราช 2480 สะท้อนให้เห็นถึงภารกิจ ของกรมศิลปากร ในการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสร้างสรรค์ เผยแพร่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา  สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติพระพิฆเนศวร ที่จัดสร้างแบบประทับนั่งเนื้อบรอนซ์ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว , เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตัก 6 นิ้ว , 3 นิ้ว และ  1 นิ้วครึ่ง นอกจากนี้ยังมีขนาดหน้าตัก 1/2 นิ้ว และเหรียญรูปไข่ ซึ่งมีทั้งเนื้อทองคำ เงิน และบรอนซ์ ผู้สนใจสั่งจอง สอบ ถามได้ที่ 02 221 4443 และ 02 225 4534

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ