"นอกชาน"สิ่งอัศจรรย์ในวัดภคินีนาถวรวิหาร

วันที่ 01 พ.ค. 2562 เวลา 20:00 น.
"นอกชาน"สิ่งอัศจรรย์ในวัดภคินีนาถวรวิหาร
สยามอัศจรรย์ โดย สมาน สุดโต

วัดภคินีนาถวรวิหาร พระอารามหลวง ย่านบางพลัด ยังเก็บรักษานอกชานไว้ เพื่อให้ชาวไทยจะได้เรียนรู้ว่านอกชานบ้านนั้นมีสภาพ หรือลักษณะเป็นอย่างไร เพราะปัจจุบันบ้าน ในเมืองหลวงไม่ได้สร้างนอกชานกันแล้ว เนื่องจากความนิยมบ้านทรงไทยแบบโบราณหมดไป

นอกชานที่วัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกุฏิทรงไทยโบราณ เป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับหอสวดมนต์ ที่อยู่ตรงกลาง เป็นสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีหลังคา ตั้งอยู่กลางแดดกลางฝน จึงผุบ้าง หักบ้าง แต่ได้รับการซ่อมแซมเป็นประจำ จึงไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ที่เดินผ่าน

ส่วนกุฏิทรงไทยโบราณ เป็นเรือน(กุฏิ)ไม้ฝากระดาน ที่มีนอกชานเป็นตัวเชื่อมนั้น เป็นที่พำนักของพระราชอุดมมงคล เจ้าอาวาส ที่ปัจจุบันอยู่ในวัยชรา อายุ 97 ปี หลวงพ่อ หรือพระราชอุดมมงคล เจ้าอาวาส บอกว่า มีผู้ศรัทธามาเสนอสร้างให้ใหม่บ่อยมาก ล่าสุด เจ้าภาพทอดกฐินหลวงครั้งที่แล้ว ก็เสนอ แต่มีเงื่ออนไขต้องรื้อกุฏิที่ท่านพำนัก ไปสร้างใหม่ให้เข้าแถวกับกุฏิอื่นๆ ที่สร้างไปก่อนแล้ว หลวงพ่อว่า จะทำก็ได้แต่ขอดูแบบก่อสร้างก่อน

ส่วนถาวรวัตถุในวัดที่ควรชม ได้แก่ กุฏิ พระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิงประไพวดี กรมหลวงเทพยวดี ที่รัชกาลที่ 3 โปรดให้รื้อมาสร้างถวายวัด เป็นกุฏิเจ้าอาวาสหลังจากเจ้าของพระตำหนักสิ้นพระชนม์

พระอุโบสถที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบจีน ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดฯให้บูรณะหลังจากทอดพระเนตรว่า ทรุดโทรม หลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร เมื่อวันที่ 25 ต.ค. พ.ศ. 2553 ทั้งนี้โดยใช้ปัจจัยในการทอดกฐินทั้งหมดในครั้งนั้น

อย่างไรก็ตาม ขอเล่าเรื่องสุขภาพทั่วไปของหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัย 97 ปี เพื่อเป็นควมรู้ว่า อายุเป็นเพียงตัวเลข เพราะหลวงพ่อมีความสามารถประกอบกิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์ ประจำวันได้ รับกิจนิมนต์ สวดมนต์ฉันเพลนอกวัดได้ ไม่หลง ไม่ลืม เช่น เคยพบหน้าหนหนึ่งแล้ว พบหนต่อไป แม้จะนานวันก็ยังจำชื่อได้

หลวงพ่อบอกเคล็ดลับรักษาสุขภาพว่า ฉันอาหารไม่มาก เว้นของเค็ม นานๆ จะเติมน้ำปลาสักนิดหนึ่ง อยู่ห่างไกลหมากพลู บุหรี่ และต้องนอนหลับให้เต็มอิ่ม ท่านบอกอายุมากขนาดนี้ เคยเดินขึ้นตึก 5 ชั้นโรงพยาบาลศิริราชมาแล้ว เพราะลิฟท์ที่จะขึ้นไม่ว่าง ลูกศิษย์ที่ไปด้วยจึงนิมนต์ให้เดิน เมื่อได้พบคุณหมอที่นัดไว้ คุณหมอได้แต่แปลกใจว่า วัยขนาดนี้ยังแข็งแรง

นอกจากนั้น วัดภคินีนาถ ยังเป็นวัดที่ น.อ.แย้ม ประพัฒน์ทอง เปรียญธรรม 9 ประโยค ที่เป็นพระอาจารย์ และอาจารย์ของสมเด็จพระราชาคณะหลายองค์ในอดีต เคยอยู่เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุ และ บุตรของน.อ.แย้มคนหนึ่งคือ พล.อ.อ.ดุษฎี ประพัฒน์ทอง เคยดำรงตำแหน่งไวยาวัจกรของวัด (ตอนนี้ลาออกแล้ว)

นอกจากเป็นวัดโบราณ ยังเป็นที่พำนักของหลวงพ่อเจ้าอาวาสผู้มีเมตตา และนักปราชญ์คนสำคัญทางด้านภาษาบาลี อีกด้วย