เรื่องดีๆ ในโครงการ บวชพระถวายพระสังฆราช

  • วันที่ 30 ธ.ค. 2561 เวลา 09:31 น.

เรื่องดีๆ ในโครงการ บวชพระถวายพระสังฆราช

โดย วรธาร ทัดแก้ว 

โครงการอุปสมบทพระภิกษุ ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 92 ปี ในวันที่ 26 มิ.ย. 2562 โดยมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ภายใต้การนำของ ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์อุวรรณโณ ประธานกรรมการมูลนิธิฯซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-12 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา มีเรื่องราวดีๆ เรื่องที่เป็นมงคล ให้ได้เห็น ให้ได้ยิน ให้ได้รับรู้ และควรแก่การนำมากล่าวอนุโมทนาสาธุการมากมาย

หากท่านใดรู้จักผู้ที่บวชพระ ผู้ถือศีล 8 หรือผู้ที่แสวงบุญร่วมไปกับคณะของโครงการนี้ตลอดทั้ง 12 วัน ลองสอบถามดู เชื่อว่าแต่ละคนที่ไปย่อมจะได้รับประสบการณ์ดีๆ จากการไปอินเดีย-เนปาลครั้งนี้ โดยเฉพาะการจาริกไปสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง ที่ประสูติ (ลุมพินีวัน) ที่ตรัสรู้ (พุทธคยา) ที่แสดงปฐมเทศนา (สารนาถ) และที่ปรินิพพาน (กุสินารา)

มีหลายคนที่เกิดปีติ ขนลุก บางคนน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว เมื่อไปเห็นสถานที่จริงและนึกย้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล เช่น อาจารย์วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักคดีพิเศษ น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเมื่อเข้าไปภายในพระสถูปปรินิพพาน เห็นพระพุทธปรินิพพาน ที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา บางคนจิตเข้าสมาธิได้เร็ว เช่น อาจารย์บวรศักดิ์อุวรรณโณ ท่านว่าเข้าสมาธิได้เร็วมากเมื่อนั่งที่ใต้พระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา และที่พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

อีกเรื่องหนึ่ง ในคณะมีแพทย์ที่ร่วมเดินทางไปด้วย เมื่อคณะถึงวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล หลังทำวัตรสวดมนต์และทำบุญผ้าป่าถวายวัดไทยลุมพินีพระศรีโพธิวิเทศ (เจ้าคุณสุพจน์) กล่าวกับคณะว่า ท่านได้ทำโครงการผ่าตัดดวงตาให้กับคนเนปาลที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 5 ธ.ค. ซึ่งทางแพทย์ที่ไปก็อาสาว่าปีหน้าจะพาทีมแพทย์ไปช่วย ทุกคนต่างก็สาธุการ

เรื่องทำบุญ มีสถานที่และเหตุการณ์หนึ่งที่รู้แล้วก็ได้แต่สาธุรัวๆ อาจารย์บวรศักดิ์ (ขณะเป็นพระญาณปวรโพธิ) ตอนคณะไปพักวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา ท่านได้เดินจงกรมรอบพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา 65 รอบ (เกินอายุ 1 รอบ) แล้วมองเห็นป้ายเชิญชวนร่วมทำบุญผ้าป่าบูรณะพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา จำนวน 99 กองกองละ 9,999 บาท ที่ทางวัดขึ้นไว้

อาจารย์บวรศักดิ์ได้กล่าวกับพระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (พระอาจารย์สมพงษ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและบริหารวัด ในเวลาต่อมาก่อนที่คณะจะออกเดินทางต่อไปลุมพินีวัน ประเทศเนปาล ว่าขอรับเป็นเจ้าภาพ ปรากฏพอท่านเป็นผู้นำทำบุญและบอกบุญกับคณะ ทั้งพระและฆราวาสก็ได้แจ้งความประสงค์ ร่วมทำบุญครบตามจำนวนกองที่ทางวัดระบุในชั่วเวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์ จนท่านพระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ได้ฝากเจริญพรขอบคุณมายังอาจารย์บวรศักด์และคณะ

อีกเรื่องที่สร้างความอัศจรรย์ใจ คือ “พระธาตุเสด็จมาเอง” เป็นพระธาตุของคุณนิติสิทธิ์ ศรียี่ทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นไอไอ ที่อาสามาทำหน้าที่เด็กวัดให้กับพระนวกะของโครงการ ได้นำติดตัวไปด้วยโดยบรรจุในผอบ 6 องค์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก็ได้สร้างความอัศจรรย์ให้พระ 2-3 รูป รวมผู้เขียน เมื่อคุณนิติสิทธิ์เปิดผอบที่วัดไทยเชตวันมหาวิหาร กลายเป็นว่าพระธาตุเสด็จมาเพิ่มอีก 3 รวมเป็น 9 องค์ ซึ่งเรื่องนี้รู้กันไม่กี่คนเพราะคุณนิติสิทธิ์ไม่ได้บอกใคร

ยังมีเรื่องดีๆ อีกหลายเรื่องที่ได้ยินแล้วก็พลอยอนุโมทนาสาธุไปด้วย เช่นมีพระนวกะในโครงการรูปหนึ่ง คือ พระไพรัตน์ ชมศิริ บวชลำดับที่ 7 ถือธุดงค์เอกาสนิกังคะ ฉันมื้อเดียวตลอด 10 วันที่อยู่ในสมณเพศ ท่านบอกว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่ก่อนบวชในโครงการว่าถ้าบวชแล้วจะฉันมื้อเดียว

อีกความประทับใจหนึ่งที่ต้องบอกว่าได้ใจของคณะไปเต็มๆ ก็คือ คุณหมอโชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ที่อาสาไปเป็นแพทย์ดูแลคณะของโครงการตลอด 12 วัน เป็นอย่างดี หยูกยาพร้อม ใครป่วยไม่สบายก็รีบไปดูแลทันที ความเป็นกันเองของคุณหมอ ไม่ถือเนื้อถือตัว ก็ทำให้คุณหมอเป็นที่รักของทุกคนในคณะ

ทว่ามีเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษ มีผู้บวชท่านหนึ่งที่ผ่านการบวชมาแล้วทั้งหมด 8 ครั้ง คือ อาจารย์วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการพิเศษ สำนักคดีพิเศษ ซึ่งเป็นการบวชที่ดินแดนพุทธภูมิทั้งสิ้น ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 และเป็นครั้งที่ 2 ของการบวชในโครงการฯ ของมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม

อาจารย์วงศ์สกุล ตอนเป็นพระตั้งใจปฏิบัติมาก มีความสำรวมระวังในสิกขาบทและไม่เคยถือตัวกับทุกคน ชอบสวดมนต์เป็นพิเศษ ท่านบอกว่า การที่ท่านตั้งใจปฏิบัติเพราะเห็นว่าการได้มาดินแดนพุทธภูมิไม่ใช่ง่ายๆ ยิ่งได้มาในเพศบรรพชิตยิ่งไม่ง่ายมากขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นจึงต้องตักตวงทำให้เต็มที่ เพราะเวลากลับไปกรุงเทพฯ การที่จะได้ทำแบบนี้มันยาก เพราะมีภารกิจหน้าที่ต้องทำมากมาย บางครั้งจิตใจเองก็เขวไปทางอื่น ไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติ

“การได้บวชกับโครงการของมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าฯ นับว่าได้สิ่งที่ได้ (ลาภะ) ที่พิเศษกว่าโครงการอื่นที่เคยบวชมา คือ นอกจากได้ความรู้ธรรมะและประวัติของสถานที่สำคัญๆจากพระวิทยากรเหมือนกันแล้ว แต่โครงการนี้อาจารย์บวรศักดิ์จะให้เกร็ดความรู้มากมาย เช่น เกี่ยวกับธรรมะ วินัยสงฆ์บทสวดมนต์ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาสถานที่ต่างๆ ที่คณะได้เดินทางไป” อาจารย์วงศ์สกุล กล่าว

ข่าวอื่นๆ