ว.วชิรเมธี ผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพและความเมตตา

วันที่ 18 พ.ย. 2561 เวลา 09:40 น.
ว.วชิรเมธี ผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพและความเมตตา
โดย สธน เปลี่ยนจันทรสิริตระกูล 

ถือเป็นเกียรติของประเทศไทยและคณะสงฆ์ไทยอย่างยิ่ง เมื่อพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัยและผู้ก่อตั้งสำนักวิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน พระนักคิด นักเขียนและนักพัฒนาสังคมผู้ได้รับความนับถือจากคนไทยและนานาชาติ ได้รับการถวายตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพและความเมตตา จากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)

ในโอกาสเดียวกัน UNHCR ได้ถวายตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ฯ ด้านสุขภาพแม่และทารกแรกเกิด แด่เจ้าหญิงซาร่า ซิด แห่งจอร์แดนด้วย ซึ่งพิธีมอบถวายได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมี เคลลี เคลเมนตส์ รองข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ถวายประกาศนียบัตรแด่ผู้อุปถัมภ์ทั้งสอง

ตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ (UNHCR Patron) ถือเป็นครั้งแรกที่ UNHCR ตั้งขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้อุทิศตนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ลี้ภัยและส่งเสริมการทำงานของ UNHCR รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาผู้ลี้ภัยต่อสังคมอันส่งผลให้คนทั่วไปเข้าใจสถานการณ์ถูกต้องและนำไปสู่การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

ในการนี้ UNHCR ได้กล่าวถึงพระผู้ทำงานเพื่อสังคมโลกรูปนี้ว่า “เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วที่ ท่าน ว.วชิรเมธี ให้ความกรุณาต่อ UNHCR ในการร่วมสนับสนุนแคมเปญ ‘เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก Nobody Left Outside’ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ และระดมทุนแก่ผู้ลี้ภัยที่ขาดแคลนที่พักอาศัยเป็นจำนวน 2 ล้านคน

ท่ามกลางวิกฤตผู้ลี้ภัยที่กำลังเกิดขึ้นและกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลกอยู่ในขณะนี้ สิ่งที่จำเป็นที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้ คือ ความเมตตาการุณย์ หรือความเห็นอกเห็นใจกันโดยไม่แบ่งแยก ท่าน ว.วชิรเมธีได้สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการเชื่อมโยงผู้นำทางศาสนากับการสนับสนุนการทำงานด้านมนุษยธรรมของ UNHCR

ท่านได้เดินทางเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัย 2 แห่ง ในประเทศไทย และเยี่ยมผู้ลี้ภัยที่อาศัยในเมืองที่มาเลเซีย นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มการนิมนต์พระสงฆ์ 200 รูป จาก 13 ประเทศเข้าร่วมงานประชุม ‘พุทธศาสนาและมนุษยธรรมในเอเชีย’ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงหลักพุทธศาสนาเพื่อสังคมและการทำงานด้านมนุษยธรรม รวมถึงการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยของ UNHCR

ท่าน ว.วชิรเมธี กล่าวว่า ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม แต่เนื้อในเราต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน ความสุข ความทุกข์ ของเราล้วนขึ้นต่อกันและกัน เชื่อมโยงถึงกันและกันอย่างแยกไม่ออก เราทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิกครอบครัวโลกใบนี้ต่างก็มีหน้าที่ที่จะทำให้โลกของเราเป็นโลกที่น่าอยู่ ร่มเย็น เป็นสุข และมีสันติภาพที่ยั่งยืน ความรัก ความเมตตาการุณย์ หรือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน คือจุดเริ่มต้นของสันติภาพโลก”

พระมหาวุฒิชัย มีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 18 พ.ย.นี้ และวันที่ 19 พ.ย. เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป UNHCR ประเทศไทยจะจัดงานมุทิตาจิตถวาย โดยมี ปู-ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรีของ UNHCR ประเทศไทยมาร่วมมุทิตาจิตด้วย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจรปฏิบัติศาสนกิจที่ฮังการี

ช่วงระหว่างวันที่ 2-22 พ.ย. 2561 พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร (พรรณา) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศฮังการี โดยท่านได้รับหนังสือนิมนต์จากอธิการบดีวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกต (Dharma Gate Buddhist College) ประเทศฮังการี ผ่านการอนุมัติของอธิการบดี มจร ให้มาสอนนิสิตที่วิทยาลัยดังกล่าว

สำหรับวิชาที่ท่านสอน ประกอบด้วย 1.ประเทศพระพุทธศาสนาเถรวาท (Theravada Buddhist Countries) 2.วิชาธรรมบท (Dhammapada) และ 3. พุทธจิตวิทยา (Buddhist Psychology) รวมทั้งกิจกรรมพิเศษ ด้วยการนำพานิสิตปฏิบัติกรรมฐานเป็นเวลา 2 วัน

พ.ส.ล.จัดบรรยายครอบครัวครั้งที่ 11

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ​(พ.ส.ล.)​ ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาหัวข้อ​ “อยากให้ลูกเปลี่ยนให้ได้ดั่งใจ​ พ่อแม่ควรเปลี่ยนตัวอย่างไร” โดยอาจารย์ทาคาเอะ นาคานิชิ สถาบันวิจัยครอบครัวศึกษาแห่งโตเกียว ในวันที่ ​24​ พ.ย. ณ​ ห้องประชุมสัญญา​ ธรรมศักดิ์​ ชั้น​ 2 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. บรรยายเวลา 09.00-12.00 น.ช่วงบ่ายเวลา 13.00-15.00 น. ตอบข้อซักถาม ค่าสัมมนา 150 บาทรวมค่าอาหาร สอบถามได้ที่คุณแฟร์ 02-716-8216-7, 08-1815-9526 ไอดีไลน์ fairytell_fair เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ครอบครัวศึกษา”