สงฆ์ไทยร่วมด้วย ช่วย สปป.ลาว

วันที่ 29 ก.ค. 2561 เวลา 09:18 น.
สงฆ์ไทยร่วมด้วย ช่วย สปป.ลาว
โดย สมาน สุดโต1) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาคณะสงฆ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแตกใน สปป.ลาว

จากการที่ “เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย” ใน สปป.ลาว แตกเมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีบัญชาให้คณะสงฆ์ไทยช่วยเหลือประชาชนชาวลาวด่วน ในการนี้ไวยาวัจกร วัดราชบพิธฯ ก็นำปัจจัยเท่าราคาหนึ่งล้านบาท ช่วยก่อนแล้ว

ขณะที่ พระพรหมวชิรญาณ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ร่วมกับคณะสงฆ์หนตะวันออก และคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมปันน้ำใจช่วยเยียวยาส่งน้ำใจไป สปป.ลาว โดยขอนิมนต์คณะสงฆ์ และเจริญพรเชิญสาธุชน ร่วมถวายเครื่องสมณบริโภค และเยียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยร่วมปันน้ำใจ อาหารสำเร็จรูป เสื้อผ้า ผ้าห่ม ยารักษาโรค หรือร่วมสมทบปัจจัย ติดต่อร่วมปันน้ำใจได้ที่ โทร.08-4455-5855, 08-1144-4669

ขณะที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชิญร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว บัญชีเลขที่ 633-2-54982-0”

กองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน C-130 นำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน สปป.ลาว วันที่ 25 ก.ค. 2561 ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในแขวงอัตตะปือและจำปาสัก ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ชาวกองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 หรือ C-130 นำสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย น้ำดื่มพระราชทาน จำนวน 1 หมื่นขวด ผ้าเช็ดตัวพระราชทาน 2,000 ผืน เครื่องกรองน้ำพระราชทาน จำนวน 49 เครื่อง อาหารและยาพระราชทานอีกจำนวนหนึ่ง ไปช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังได้ลำเลียงถุงยังชีพในนามรัฐบาลไทย จำนวน 5,000 ชุด ไปในเที่ยวบินดังกล่าวด้วย

เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปากเซแล้ว สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จะเป็นผู้มารับของและประสานการส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป

ส่วน พระราชธรรมเมธี และชาววัดโค้งสนามเป้า บริจาคสิ่งของมีผ้าไตรจีวร 30 ไตร ของแห้ง 5 กระสอบ เทียน ไฟแช็ก ไฟฉาย พร้อมปัจจัย 48,343 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ผู้ประสบภัย

สุภชัย วีระภุชงค์ แห่งสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ส่งทั้งยารักษาโรคและเงิน 1 แสนบาท ให้ผู้แทนบริษัท ไทยนครพัฒนา ใน สปป.ลาว ไปช่วยอย่างเร่งด่วน ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำ สปป.ลาว ทันทีที่มีการยืนยันข่าวอุทกภัย

สรุปว่า ทุกภาคส่วนของไทย ไม่ว่ารัฐบาล พระสงฆ์ และประชาชน ร่วมด้วยช่วยกันให้ สปป.ลาว พ้นจากอุทกภัยครั้งนี้ อย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นความรู้สึกและภาพที่ประทับใจยิ่งนัก

2) ถวายในหลวง

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหยุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2561 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ วัดพิชยญาติการาม

3) “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 24 ก.ค. 2561 พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 14 กล่าวสัมโมทนียกถา แก่ พ.ต.อ.สุรินทร์ ชาวศรีทอง ผู้กำกับการ กองกำกับการอารักขา 2 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.อารักขา 2 ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค. 2561 ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

4) บรรพชาถวายในหลวง

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 13.30 น. พระธรรมมังคลาจารย์ (วิ.) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 239 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมี พระราชภาวนาพิธาน (วิ.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นผู้ดำเนินงาน และมี สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา