ทุกข์ของชาวบ้าน คือทุกข์ของพระศาสนา

วันที่ 13 ส.ค. 2560 เวลา 07:41 น.
ทุกข์ของชาวบ้าน คือทุกข์ของพระศาสนา
โดย...สมาน สุดโต

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์) เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กล่าวว่า ทันทีที่คณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร เช่น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการศีล 5 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ทราบเรื่องน้ำท่วมอีสาน ไม่ได้นิ่งนอนใจยื่นมือช่วยชาวบ้านทันลูกทันคน เพราะทุกข์ของชาวบ้านคือทุกข์ของพระศาสนา โดยสั่งการให้คณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง โอนเงินผ่านออนไลน์ไปให้เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เพื่อจัดซื้ออาหารไปช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม โดยสมเด็จวัดปากน้ำ บริจาค 1 ล้านบาท เป็นทุนประเดิม

ตามด้วยทุนจากโครงการศีล 5 ซับน้ำตาพี่น้องชาวสกลนคร ชาวเสลภูมิ ร้อยเอ็ด และนครพนม ซึ่งส่งเงินไปช่วยจังหวัดละ 4 แสนบาท และ 5 แสนบาท

วันที่ 31 ก.ค. 2560 “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงขอให้ พศจ.เร่งสำรวจช่วยวัดในพื้นที่น้ำท่วมเข้าพิจารณาอนุมัติงบช่วยเหลือ ด้านมหาเถรสมาคม (มส.) เห็นชอบนำเงินกองทุนวินาศภัยของคณะสงฆ์ร่วมช่วยด้วย ในระหว่างการประชุม มส. พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการ มส. ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณสงเคราะห์ ได้รายงานการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมตามที่ มส.ได้มอบหมาย