มาฆบูชาร่วมอนุโมทนากับชาวพุทธในอินเดีย(๔)

  • วันที่ 31 มี.ค. 2553 เวลา 19:46 น.

โดย...พระอาจารย์อารยะวังโส dhamma_araya@hotmail.com

ปุจฉา : กราบอาราธนาพระอาจารย์ ช่วยกรุณาเล่าเรื่องผลความสำเร็จของการจัดงานมาฆบูชาโลกในประเทศอินเดีย และมุมมองใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา อันควรแก่การศึกษาตามที่ปรากฏในบทความ สว่าง ณ กลางใจ ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์...

วิสัชนา : อาตมาเองได้ให้ความเห็นกับคณะกรรมการประสานงานว่า “เราควรฝึกให้ชาวพุทธในอินเดียรู้จักการเสียสละหรือรู้จักการให้เพื่อส่วนรวม โดยเฉพาะในการจัดงานเพื่อสืบสานอายุพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๕๓ อันเป็นการเริ่มต้นจัดงานครั้งแรกอย่างเต็มรูปแบบจากภาคประชาชนที่นับถือพุทธศาสนาในอินเดีย จึงต้องการให้ชาวพุทธรู้จัก Donate (การบริจาค) เพื่อจัดตั้งกองทุนในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งประมาณการจากคณะกรรมการฯ ว่าจะต้องใช้เงินรวม ๒ ล้านบาทในค่าใช้จ่ายทุกๆ เรื่อง เพื่อให้งาน ออกมาอย่างสมบูรณ์และประทับใจ อันจะนำไปสู่ความศรัทธาที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการประกอบศาสนกิจ จัดงานเฉลิมฉลองพุทธศาสนาในวาระต่างๆ ต่อไปในเบื้องหน้า”

จากความเห็นของอาตมาจึงนำไปสู่การตอบรับว่าชาวพุทธในอินเดียจะบริจาคปัจจัยร่วมกัน หากไม่พออาตมาและคณะจะหาทุนสนับสนุนจากชาวพุทธทั่วโลก โดยเฉพาะจากประเทศไทยเรา ซึ่งปรากฏว่าได้ผลเกินคาด เมื่อชาวพุทธจำนวนมากในอินเดียร่วมกันแสดงเจตนาบริจาครวมแล้ว เฉพาะในเบื้องต้นก็มากกว่าล้านรูปี ซึ่งยังไม่ได้ปิดสรุป ที่สำคัญยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์กันมากนัก รู้กัน เฉพาะบางกลุ่ม บางพื้นที่ เพราะความรีบเร่งจัดงาน และอุปสรรคต่อการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงาน ยังไม่ดีพอ และประเด็นสำคัญที่สุด อาตมาเพิ่งตัดสินใจให้มีการจัดงานมาฆบูชาขึ้น ณ ดิคชภูมี นาคปุระ รัฐมหาราษฏระ แห่งนี้

อ่านต่อฉบับหน้า

**ส่งคำถามหรือ แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆได้ที่ คอลัมน์ธรรมส่องโลก หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อาคารบางกอกโพสต์ 136 ถนน ณ ระนอง แยกสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทรสาร 02-671-3132

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ