สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณ"พระอาจารย์มั่น"

สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณ"พระอาจารย์มั่น"

สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณ"พระอาจารย์มั่น" ซึ่งยูเนสโก ยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำพุทธศักราช 2563-2564

วันที่ 20 ม.ค. 2563 เวลา 20:27 น.

หลวงพ่อทวด พิมพ์กรรมการกลักไม้ขีด เนื้อว่าน พ.ศ.2497 และจุดพิจารณา

หลวงพ่อทวด พิมพ์กรรมการกลักไม้ขีด เนื้อว่าน พ.ศ.2497 และจุดพิจารณา

โดย อาจารย์ชวินทร์ chavintapoti@gmail.com

วันที่ 19 ม.ค. 2563 เวลา 12:11 น.

เรื่องเล่าพระธรรมทูตอาสาชายแดนใต้ “บนเส้นทางแห่งองค์พุทธะ”

เรื่องเล่าพระธรรมทูตอาสาชายแดนใต้ “บนเส้นทางแห่งองค์พุทธะ”

โดย อุทัย มณี (เปรียญ)

วันที่ 19 ม.ค. 2563 เวลา 10:59 น.

สิ้น "หลวงพ่อแบน ธนากโร" เสาหลักพระกรรมฐานแห่งภาคอีสาน

สิ้น "หลวงพ่อแบน ธนากโร" เสาหลักพระกรรมฐานแห่งภาคอีสาน

"หลวงพ่อแบน ธนากโร" แห่งวัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร ละสังขารแล้ว สิริอายุ91 ปี 72 พรรษา

วันที่ 16 ม.ค. 2563 เวลา 12:30 น.

หลวงจีนกล่อมเสือ เมื่อพระป่าใช้ธรรมะเอาชนะใจสัตว์ร้าย

หลวงจีนกล่อมเสือ เมื่อพระป่าใช้ธรรมะเอาชนะใจสัตว์ร้าย

ไต้ซือกว่างชิน เป็นพระเถระรูปสำคัญของจีนแผ่นดินใหญ่-ไต้หวัน ท่านมีคำสอนที่ลึกซึ้งแต่เข้าถึงได้ง่าย

วันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 19:00 น.

หลวงพ่อทวด รุ่นสาม พิมพ์สองจุดประคดข้างเดียว ปี 2504 และจุดพิจารณา

หลวงพ่อทวด รุ่นสาม พิมพ์สองจุดประคดข้างเดียว ปี 2504 และจุดพิจารณา

ในหลายปีที่ผ่านมาพระเครื่องหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ เป็นที่นิยมของนักสะสมทั่วประเทศ รวมถึงต่างชาติ เหตุผลเพราะมีประสบการณ์จากการใช้บูชา โดยเฉพาะเรื่องแคล้วคลาด เมตามหานิยม และเมื่อติดขัดในเรื่องไหนอธิษฐานขอท่านเป็นไม่ผิดหวัง

วันที่ 12 ม.ค. 2563 เวลา 09:56 น.