ธรรมะเปิดโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาผลิตสื่อสร้างสรรค์

กองทุนสื่อผนึกกำลังสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนงานพัฒนาสื่อปลอดภัยถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา

วันที่ 31 ธ.ค. 2563 เวลา 12:26 น. | ธรรมะ
เรื่องเล่า : ชาวโคก หนอง นา โมเดล

โดย อุทัย มณี

วันที่ 27 ธ.ค. 2563 เวลา 20:02 น. | ธรรมะ
มหาจุฬาอาศรมรำลึก

วันที่ 20 ธ.ค. 2563 เวลา 13:13 น. | ธรรมะ