เปิด “ธรรมยาตราลุ่มน้ำโขง” ครั้งที่ 2 สานต่อศรัทธาชาวพุทธ 5 แผ่นดิน

เปิด “ธรรมยาตราลุ่มน้ำโขง” ครั้งที่ 2 สานต่อศรัทธาชาวพุทธ 5 แผ่นดิน

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ชมรมโพธิคยา มูลนิธิวีระภุชงค์และกลุ่มพันธมิตรแถบลุ่มน้ำโขง ผนึกกำลังจัดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2

วันที่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 21:41 น.

3 สมเด็จหลุดตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)

3 สมเด็จหลุดตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)

การแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์มิใช่ได้มาโดยตำแหน่งเหมือนพ.ร.บ.เดิมพ.ศ.2505 ที่สมเด็จพระราชาคณะเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง

วันที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 20:42 น.

พระพิมพ์โมคคัลลาน์-สารีบุตร กรุวัดท้ายตลาด

พระพิมพ์โมคคัลลาน์-สารีบุตร กรุวัดท้ายตลาด

วัดท้ายตลาด เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ใต้พระราชวังเดิม ปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งเหนือ

วันที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 20:17 น.

“รามัญธรรมยุต” ในดินแดนพม่า

“รามัญธรรมยุต” ในดินแดนพม่า

วันนี้ขอเสนอชีวประวัติพระเถราจารย์รามัญ ผู้มีคุณูปการต่อวงการคณะสงฆ์ในเมืองมอญเป็นอย่างมาก พระเถระผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนา รามัญธรรมยุตินิกาย หรือ นิกายมหาเย็น ในดินแดนพม่า จนเจริญรุ่งเรืองสืบมากระทั่งปัจจุบัน

วันที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 10:15 น.

กำเนิด :คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

กำเนิด :คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายได้ชื่อว่า เป็นคณะสงฆ์ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย สันโดษ เรียบง่าย ส่วนสำคัญเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้าราชกาลที่ 4 ทรงวางระเบียบแบบแผนแนวทางวัตรปฎิบัติเอาไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งพระองค์ยังทรงผนวช

วันที่ 06 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 น.

พระสงฆ์เปิดอบรมฆราวาสเป็นธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุโรป

พระสงฆ์เปิดอบรมฆราวาสเป็นธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุโรป

จัดอบรมฆราวาสทำหน้าที่เป็นธรรมทูตครั้งแรกในโลก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยพระธรรมทูตไทยเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

วันที่ 02 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 น.

ชาวพุทธผนึกกำลังจัดธรรมยาตรา 5 แผ่นดินตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง

ชาวพุทธผนึกกำลังจัดธรรมยาตรา 5 แผ่นดินตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ผนึกกำลังชาวพุทธลุ่มแม่น้ำโขงจัดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 2 ในเดือนต.ค.นี้

วันที่ 29 ก.ย. 2562 เวลา 20:44 น.