เหรียญหล่อจอบเล็ก พิมพ์แข้งตรง หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตรและจุดพิจารณาที่สำคัญ

เหรียญหล่อจอบเล็ก พิมพ์แข้งตรง หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตรและจุดพิจารณาที่สำคัญ

พระเครื่องทุกรุ่นของหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน ทุกคนที่บูชาขึ้นคอล้วนแต่มีประสบการณ์สูงจากการบูชา ทั้งเรื่องการทำมาค้าขาย เรื่องแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ

วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 21:05 น.

สมาธิที่เหมาะกับปุถุชน

สมาธิที่เหมาะกับปุถุชน

คนทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาบนโลกนี้ มีสติทุกคนไหมครับ มีสมาธิ กันทุกคนไหมครับ แน่นอนต้องมี ถ้าไม่มีก็บ้า ไม่สมประกอบทางจิต

วันที่ 05 ก.ย. 2562 เวลา 18:20 น.

เหรียญพระสังข์เรียกเนื้อ หลวงพ่อโศก วัดปากคลองบางครก เนื้อสัมฤทธิ์เงิน

เหรียญพระสังข์เรียกเนื้อ หลวงพ่อโศก วัดปากคลองบางครก เนื้อสัมฤทธิ์เงิน

เหรียญหล่อพระสังข์ เรียกเนื้อ เรียกปลา หลวงพ่อโศก วัดปากคลองบางครก จังหวัดเพชรบุรี นับเป็นเหรียญในตำนานแห่งเมืองเพชรบุรีไปแล้ว และจัดว่าเป็นเหรียญโภคทรัพย์อีกเหรียญนึงของเมืองไทย

วันที่ 01 ก.ย. 2562 เวลา 19:26 น.

กรมศิลป์พบพระดินเผาและประติมากรรมสมัยทวารวดีที่วัดพระงาม นครปฐม

กรมศิลป์พบพระดินเผาและประติมากรรมสมัยทวารวดีที่วัดพระงาม นครปฐม

พระพิมพ์แบบนี้เป็นพิมพ์เดียวกับที่พบจากโบราณสถานวัดพระมรุ เมืองโบราณนครปฐม และเจดีย์บางองค์ที่บริเวณเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพระพิมพ์ที่มีอิทธิพลจากอินเดียสมัยปาละ ในราวพุทธศตวรรษที่ 14

วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 21:09 น.

กรมศิลปากรเร่งลอกสีตามวัดและโบราณสถานใน จ.สุพรรณบุรี

กรมศิลปากรเร่งลอกสีตามวัดและโบราณสถานใน จ.สุพรรณบุรี

ใครมาทำให้ประติมากรรม และโบราณสถานเปลี่ยนสภาพ จะมีโทษทางอาญา

วันที่ 29 ส.ค. 2562 เวลา 20:42 น.

องค์กรชาวพุทธพบรมต.ประจำสำนักนายกฯผลักดันงานที่ยังค้าง

องค์กรชาวพุทธพบรมต.ประจำสำนักนายกฯผลักดันงานที่ยังค้าง

องค์กรชาวพุทธทั้งพระและฆารวาสเข้าพบรมต.ประจำสำนักนายกฯขอให้ขับเคลื่อนงานที่ยังค้างให้สำเร็จเป็นรูปธรรม

วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 17:36 น.

ภาพเขียนประวัติศาสตร์สมัยร.5และพระอินทร์แปลง ที่วัดเสนาสน์ อยุธยา

ภาพเขียนประวัติศาสตร์สมัยร.5และพระอินทร์แปลง ที่วัดเสนาสน์ อยุธยา

ผังการสร้างถาวรวัตถุ คล้ายกับวัดโสมนัสวิหาร คือ มีพระเจดีย์ประธานสีทองขนาดใหญ่ ด้านหลังพระอุโบสถ ในขณะที่พระอุโบสถก็ตกแต่งหน้าบันอย่างงาม บานประตูหน้าต่างเขียนลายรดน้ำ ที่งามตระการตายิ่งคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เขียนสมัยรัชกาลที่ 5

วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 20:21 น.