งานสมโภชพระประธานวัดญาณเวศกวัน 80 ปีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

งานสมโภชพระประธานวัดญาณเวศกวัน 80 ปีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ภมรพล ป.ธ.9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะวรวิหาร

วันที่ 20 ม.ค. 2562 เวลา 09:37 น.

ปีหมูทองต้องมองชีวิต

ปีหมูทองต้องมองชีวิต

พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

วันที่ 13 ม.ค. 2562 เวลา 09:15 น.

คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า (2)

คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า (2)

หมายเหตุ - คอลัมน์ธรรมะหลังข่าว ฉบับวันที่ 30 ธ.ค. 2561 เรื่องคืนวันไม่ผ่านไปเปล่า โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เกิดความผิดพลาดด้านเทคนิค ที่แยกข้อความหมายเหตุออกเป็น 2 ส่วน โดยนำ ส่วนที่ 1 จัดวางที่ด้านล่างของบทความ นำส่วนที่ 2 เริ่มข้อความว่า - เนื่องในวันปีใหม่ ไปวางไว้ที่ตอนต้นของบทความ ทำให้สับสน ความจริงนั้นเป็นข้อความที่ไม่ควรแบ่งแยก จึงขอกราบขออภัยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้

วันที่ 06 ม.ค. 2562 เวลา 16:23 น.

พระโอวาทพระสังฆราช ข้อคิดดีสู่ชีวิตเป็นสุข

พระโอวาทพระสังฆราช ข้อคิดดีสู่ชีวิตเป็นสุข

เรื่อง: เอกชัย จั่นทอง

วันที่ 06 ม.ค. 2562 เวลา 16:09 น.

ดาไลลามะ วางศิลาฤกษ์ พิพิธภัณฑ์วัดป่าพุทธคยา

ดาไลลามะ วางศิลาฤกษ์ พิพิธภัณฑ์วัดป่าพุทธคยา

เรื่อง: สมาน สุดโต

วันที่ 06 ม.ค. 2562 เวลา 15:55 น.

ผู้นำต้องมีธรรมในใจ

ผู้นำต้องมีธรรมในใจ

เรื่อง: ราช รามัญ

วันที่ 06 ม.ค. 2562 เวลา 15:52 น.

เรื่องดีๆ ในโครงการ บวชพระถวายพระสังฆราช

เรื่องดีๆ ในโครงการ บวชพระถวายพระสังฆราช

โครงการอุปสมบทพระภิกษุ ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย

วันที่ 30 ธ.ค. 2561 เวลา 09:31 น.