ธรรมะสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธานทอดผ้าป่าเพื่อเด็กยากจนในชนบท

“มหาดไทย”จัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ถวายเป็นพระราชกุศลพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท

วันที่ 01 เม.ย. 2564 เวลา 15:16 น. | ธรรมะ
สมเด็จพระสังฆราชฯประทาน"พระพุทธพัฒนปชานาถ"ให้กรมการพัฒนาชุมชน

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานนามพระพุทธรูปปางประทานพร “พระพุทธพัฒนปชานาถ” ในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาปนากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 28 มี.ค. 2564 เวลา 21:50 น. | ธรรมะ