อธิการบดี มจร นำคณะเยี่ยมบัณฑิตอาสา บนดอยแม่สะเรียง

อธิการบดี มจร นำคณะเยี่ยมบัณฑิตอาสา บนดอยแม่สะเรียง

เรื่อง: สมาน สุดโต

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 11:30 น.

ประวัติวัดสุทัศนเทพวราราม

ประวัติวัดสุทัศนเทพวราราม

เรื่อง: สมาน สุดโต

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 10:20 น.

หลวงปู่ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร

หลวงปู่ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร

เรื่อง : เอกชัย จั่นทอง ในช่วงปี 2494 มีการปฏิสังขรณ์กุฏิวัดป่าภูธรพิทักษ์อย่างใหญ่โต แต่การก่อสร้างในครั้งนั้น หลวงปู่ฝั้น อาจาโร แห่งวัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ไม่อนุญาตให้มีการเรี่ยไร หรือบอกบุญใคร แต่ถ้าหากมีผู้ศรัทธาจึงจะมีการก่อสร้าง ขณะนั้นตรงกับช่วงออกพรรษาในปีนั้น พระอาจารย์วิริยังค์ได้นิมนต์หลวงปู่ฝั้นและหลวงปู่กงมา เพื่อไปวัดดำรงธรรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ต่อจากนั้นท่านได้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ วิเวกตามเจตนาท่าน ที่ข้างๆ น้ำตกพลิ้วและที่อื่นอีกหลายแห่งเป็นระยะเวลานานกว่า 2 เดือน

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 09:30 น.

หลวงปู่ทุย พระสุปฏิปันโน แห่งวัดป่าดานวิเวก

หลวงปู่ทุย พระสุปฏิปันโน แห่งวัดป่าดานวิเวก

เรื่อง พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา

วันที่ 10 มี.ค. 2562 เวลา 13:11 น.

ความสำเร็จอยู่ที่การลงมือทำ

ความสำเร็จอยู่ที่การลงมือทำ

เรื่อง: นสพ.ชัยวลัญช์ ตุนาค เจ้าของเพจ Dr.Dang Can Do

วันที่ 10 มี.ค. 2562 เวลา 12:56 น.