ปมร้าวนกยักษ์

  • วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 06:00 น.

ปมร้าวนกยักษ์

เรื่อง...มือสายฟ้า

ปัญหานักบินสายการบินแห่งชาติไขก๊อกจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเพราะค่าตอบแทนนักบินต่ำที่สุดในบรรดาสายการบินของไทยนั้นเป็นเรื่องจริง นักบินจึงเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ตั้งคณะทำงานหลายชุดขึ้นมาศึกษาและมีข้อสรุปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาว่าสมควรปรับ

แต่ฝ่ายบริหารกลับไม่อนุมัติโครงสร้างรายได้ใหม่ตามผลสรุปของคณะทำงาน โดยให้เหตุผลว่าอยู่ในช่วงขาดทุน ฝ่ายปฏิบัติการบินจึงทำหนังสือทวงถามหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน

เมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่ ก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องการปรับโครงสร้างรายได้ของฝ่ายปฏิบัติการบิน แต่เห็นว่าการซื้อเครื่องบินใหม่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า? จึงเกิดกระแสวิจารณ์ถึงสาเหตุหลักที่ทำให้การบินไทยประสบปัญหาทุกวันนี้ว่าเพราะไม่รอบคอบในการซื้อเครื่องบินหรือไม่ ทั้งแบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน อาทิ เครื่องแอร์บัส เอ340_500/600 ใช้งานได้เพียง 4-5 ปีก็ต้องจอดทิ้งไว้

อยากถามว่าคิดเป็นมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านบาทหรือไม่ หรือเครื่องบินแบบใหม่ล่าสุดอย่างโบอิ้ง 787 ที่ซื้อมาไม่กี่ปีต้องจอดทิ้งไว้ถึง 5 ลำ เพราะรออะไหล่ 5-6 เดือนแล้ว ปัญหาเหล่านี้ฝ่ายนักบินได้พูดคุยและส่งสัญญาณถึงฝ่ายบริหารมาตลอด

จนเกิดกรณีทีจี 971 ที่มีข่าวชี้นำให้สังคมเห็นว่าปัญหาเกิดจากนักบิน! แม้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดย จุฬา สุขมานพ ให้ความเห็นว่าการจัดที่นั่งให้กับนักบินเป็นหลักการบินสากลที่ทุกสายการบินต้องปฏิบัติตาม

กลับไม่มีผู้บริหารระดับสูงของการบินไทยออกมาให้ความเห็นที่เป็นผลดีต่อนักบิน แต่กลับมีคนบางกลุ่มชี้นำให้สังคมเห็นว่าเป็นความผิดของนักบิน ทั้งๆ ที่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากฝ่ายนักบินเลย

แต่ในขณะเดียวกันหลังจากเกิดเหตุการณ์ทีจี 971 แล้ว มีเหตุการณ์เครื่องล่าช้าอยู่หลายเที่ยวบิน ไม่ว่าจะเป็นกรณีของเที่ยวบินที่เดินทางไปโอซากา หรือกรณีเที่ยวบินที่เดินทางกลับจากเมืองกว่างโจว หรือเที่ยวบินที่เดินทางกลับมาจากแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งในหลายๆ เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความเสียหายกับบริษัทและผู้โดยสาร เป็นอย่างมากและน่าจะมีจดหมายร้องเรียน

จากผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบมากกว่ากรณีของทีจี 971 อย่างแน่นอน แต่กลับไม่มีสื่อกระแสหลักสำนักใด ให้ความสนใจถึงสาเหตุของความล่าช้าของเที่ยวบินดังกล่าวเลย ต่างกับกรณีของทีจี 971

“ข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทีจี 971 ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องจดหมายร้องเรียนของผู้โดยสาร ที่ปรากฏข้อความเป็นคำศัพท์ที่ผู้โดยสารทั่วไป ไม่สามารถเข้าใจได้ หรือการให้ผู้โดยสารย้ายมานั่งที่นั่งของนักบินชั้นเฟิสต์คลาส ทั้งๆ ที่ที่นั่งชั้นบิซิเนสคลาสว่าง รวมถึงจดหมายร้องเรียนที่เป็นเอกสารภายใน กลับหลุดไปถึงสื่อสำนักพิมพ์ต่างๆ ได้อย่างไร? ก็ไม่มีคำชี้แจงจากผู้บริหารของการบินไทยเลย!”

ทำให้เกิดคำถามขึ้นว่ามีคนบางกลุ่มภายในบริษัทพยายามสร้างสถานการณ์ฉวยโอกาส ทำให้เกิดรอยร้าวจากเหตุการณ์ทีจี 971 ชี้นำให้สังคมมีอคติต่อนักบินหรือไม่ หากมีการเคลื่อนไหวเรื่องรายได้หรือคัดค้านการซื้อเครื่องบิน สังคมจะได้ไม่ให้ความเชื่อถือ?

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ