รอไปยาวๆ

วันที่ 31 ต.ค. 2560 เวลา 07:15 น.
โดย...สันทัด กรณี

นักการเมืองไทย สมแล้วที่เป็นนักการเมืองไทย ฟ้าไม่ทันเปิดดีคุณพี่คุณน้องก็ร้องเรียกให้ปลดล็อกทางการเมืองในทันที

ในทันทีที่ถึงกำหนดวันออกทุกข์ 30 ต.ค. ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชสำนักออกทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2560 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจออกทุกข์ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.เป็นต้นไป

บรรดานักการเมืองบ้านเราไม่รอช้าให้เสียเวลาข้ามวัน หลายพรรคการเมืองพากันออกมาเคลื่อนไหวพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย กดดันให้นายกฯ ลุงตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้ทำการปลดล็อกยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองทันทีหลังจาก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์

ครับ...อันที่จริงก็น่าเห็นใจนักการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆ อยู่ไม่น้อย เพราะ ณ วันนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 คลอดออกมาจนประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.

แต่พรรคการเมือง นักการเมือง ยังคงถูกจับใส่ขื่อใส่คา ใส่ตะกร้อ ห้ามขยับ ห้ามเคลื่อนไหว ห้ามมีปากเสียงให้ระคายเคือง คสช.และคณะผู้บริหารบ้านเมือง

ทั้งที่กฎหมายพรรคการเมืองฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพรรคการเมืองไทยชนิดอยู่ยาก เอ้ย! ต้องมาเรียนรู้กันใหม่เพื่อปฏิบัติภายใต้กติกาให้ถูกต้อง

อาทิ...

การจัดตั้งพรรคการเมือง จะต้องมีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยผู้ร่วมกันจัดตั้งทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงิน เพื่อเป็นทุนประเดิมคนละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกินคนละ 5 หมื่นบาท ทั้งยังกำหนดเพดานเงินบริจาคเพื่อลดอำนาจนายทุนไม่ให้อยู่เหนือพรรค ก่อนยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรค ผู้ร่วมกันจัดตั้งต้องประชุมร่วมกันโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 250 คน

ภายในหนึ่งปีนับแต่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนพรรคการเมือง ต้อง ดําเนินการให้มีจํานวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิ่มจํานวนสมาชิกให้มีไม่น้อยกว่า 1 หมื่นคนใน 4 ปี

ต้องมีสาขาพรรคอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา แต่ละสาขาต้องมี สมาชิกที่มีภูมิลำเนาที่นั่นตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป นี่เป็นส่วนหนึ่ง ยังมี เงื่อนไขควบคุมกำกับอีกเยอะแยะตาแป๊ะไก่ พลาดข้อใดข้อหนึ่งได้เป็นพรรคการเมืองในประวัติศาสตร์ทันที ส่วนกรรมการบริหารพรรคก็ต้องถูกสตัฟฟ์ไว้ 10 ปี

พรรคการเมืองตามกฎหมายฉบับนี้จึงมีภารกิจมากมายที่ต้องปฏิบัติ รวมทั้งการแก้ไขโน่นนี่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย

ครับ...สิ่งที่นักการเมืองส่งเสียงเอะอะนั้น บรรดาบิ๊ก คสช.ย่อมได้ยินแน่นอน แต่ไม่มีสักคนที่ฟัง (ฮา)

ไม่ฟังจนกว่า ร่างกฎหมายลูกอีก 2 ฉบับ คือว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และการได้มาซึ่ง สว. จะคลอด!

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต