ลูกเพื่อชาติ

  • วันที่ 24 เม.ย. 2558 เวลา 07:57 น.

โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า เรื่องที่เป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วน ซึ่งจะมีการเสนอ ครม.ก็คือการส่งเสริมให้คนไทยมีลูกมากขึ้น

จากการสำรวจของกรมอนามัย พบว่า อัตราการเกิดของไทยในปีที่ผ่านมาน้อยลง จากเดิมเด็กเกิดใหม่ปีละ 8 แสนคน เหลือเพียง 6 แสนคน เนื่องจากคนไทยแต่งงานช้า และไม่ยอมมีบุตร

นอกจากนี้ ยังพบแนวโน้มการหย่าร้างสูงขึ้นถึง 1 ใน 4 ของคู่แต่งงาน

ช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา กรมอนามัยพยายามรณรงค์ให้คนไทยมีลูกเพิ่มขึ้น แต่ถือว่าล้มเหลว เนื่องจากคนต้องทำงานนอกบ้าน ทำให้ไม่มีคนเลี้ยงลูก

ในทางกลับกันปรากฏว่าบรรดาวัยรุ่นทั้งหลายที่อายุต่ำกว่า 20 ปี กลับมีลูกจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาทั้งสุขภาพเด็กทารก และคุณภาพการเลี้ยงดู

ทั้งหมดจึงต้องทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้คนไทยอยากมีลูกอย่างมีคุณภาพ

การที่คนยุคใหม่ไม่มีลูก ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ อีกต่อไป โดยในอนาคตไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยมีประชากรที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด

นอกจากนั้น ประชากรโดยรวมอาจไม่เพิ่มขึ้นเลย โดยจำนวนเด็กเกิดใหม่จะเท่ากับสัดส่วนผู้เสียชีวิตด้วยโรคชรา

สิ่งที่จะตามมาก็คือปัญหาทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ

ในแง่สังคม คนวัยทำงานจะต้องดูแลลูก ทั้งพ่อแม่สูงอายุ ในสัดส่วนครึ่งต่อครึ่ง

ขณะเดียวกัน ในแง่เศรษฐกิจคนวัยทำงานที่จะสามารถสร้างรายได้ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจะลดจำนวนลงไปด้วย กลายเป็นปัญหาต่อเนื่องอีกมากมาย อาทิ กระทบระบบรัฐสวัสดิการ แรงงานที่เข้าสู่ภาคธุรกิจ กำลังซื้อในระบบที่หายไป ฯลฯ

เราเคยมีปัญหามีลูกมากเกิน จนเกิดการรณรงค์ให้ทำหมัน และคำขวัญมีลูกมากจะยากจน แต่ทว่าในอนาคตปัญหาจะกลับข้างกันก็คือมีบุตรกันน้อยเกินไป และทำท่าจะก่อทำให้เกิดสารพันปัญหาตามมา

การส่งเสริมให้มีลูกจึงจะเป็นวาระสำคัญไปเสียแล้ว เหมือนกับหลายๆ ประเทศที่กำลังทำอยู่

ทำนองวันนี้คุณพยายามจะมีลูกหรือยัง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ