โลกกลับทิศ

  • วันที่ 17 เม.ย. 2558 เวลา 08:55 น.

โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

การขยับตัวที่เป็นข่าวใหญ่สะท้านโลกของพญามังกรในขณะนี้ก็คือ การจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) โดยล่าสุดมีประเทศต่างๆ ถึง 57 ประเทศ ตอบตกลงร่วมวงด้วย

และแน่นอนว่าการเกิดขึ้นของเอไอไอบี  จะทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา สหรัฐอเมริกาเป็นผู้กุมกลไกทั้งการเมืองและเศรษฐกิจของโลกเอาไว้ในมือ โดยในด้านเศรษฐกิจการคลอด 3 องค์กรสำคัญ ประกอบด้วย องค์การการค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และธนาคารโลก

องค์การการค้าโลก ทำหน้าที่ดูระบบการค้าของโลก ไอเอ็มเอฟ ดูเสถียรภาพเศรษฐกิจ ส่วนธนาคารโลก ตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูยุโรป ต่อมาแตกแขนงเป็นการปล่อยเงินกู้ไปยังประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในเอเชียมีการตั้งธนาคารพัฒนาเอเชียขึ้นมา เพื่อปล่อยเงินกู้ให้ชาติเอเชียเป็นหลัก 

ทั้ง 3 องค์กร คือกลไกที่สหรัฐใช้กำกับระบบเศรษฐกิจโลกมาโดยตลอด 

แต่การเกิดขึ้นของเอไอไอบี จะทำให้ดุลอำนาจเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในเอเชีย

เพราะเป้าหมายเอไอไอบี ก็คือจะส่งเสริมการลงทุนด้านการขนส่ง พลังงาน โทรคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ในเอเชีย

ทุนของเอไอไอบีอยู่ที่  1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยจีนโต้โผใหญ่จะลงขัน 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยเอาทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีอยู่มหาศาลมาใช้ ที่เหลือลงขันโดยชาติสมาชิก

สำหรับชาติที่ก่อตั้ง เอไอไอบี เป็นเอเชีย 37 ประเทศ  รวมถึงไทย ขณะที่มหาอำนาจอื่นทั้งเยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย พาเหรดร่วมด้วย ยกเว้นสหรัฐและญี่ปุ่น ที่ไม่เข้ามาร่วมวง 

การจัดตั้ง AIIB  ทำให้จีนในฐานะอาเฮียใหญ่ได้ประโยชน์ มากมาย ทั้งบริหารทุนสำรองที่มีมหาศาลได้ดีขึ้น ทั้งสร้างสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชาติต่างๆ มากขึ้น ทั้งเป็นการปูทางเงินหยวนให้มีความแข็งแกร่งขยับขึ้นมาในเวทีระดับโลก ฯลฯ

สหรัฐที่เคยทะนงตน เป็นตำรวจโลก เที่ยวชี้นิ้วให้คนอื่นเดินตาม วันนี้กำลังถูกท้าทายมากยิ่งขึ้น

เห็นแล้วสาแก่ใจจริงๆ ท่านผู้ชม

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ