บริษัทพลเมืองดี

วันที่ 20 ต.ค. 2557 เวลา 08:28 น.
โดย...ณ กาฬ เลาหะวิไลย

วันนี้มีเรื่องดีๆ มาบอก เป็นของสถาบันพระปกเกล้า ที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง จัดการสอน ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ มากมาย

ที่ผ่านมา สถาบันพระปกเกล้า ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย และจะเริ่มสิ่งที่เป็นรูปธรรม เป็นจริงเป็นจัง โดยการตั้งมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม

มูลนิธิฯ นี้จะเน้น 2 เรื่องหลัก นอกเหนือกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำมาแล้ว

เรื่องแรกคืองานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) หรือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business)

เป้าหมายของวิสาหกิจเพื่อสังคมก็คือการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ระบบทุนและธุรกิจเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อน

การเริ่มต้นจะต้องตั้งกิจการ ตั้งบริษัทขึ้นมา โดยวัตถุประสงค์ไม่ใช้สร้างกำไรสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น แต่จะเป็นการแก้ปัญหาตามที่กำหนดไว้

ทว่าบริษัทนี้ต้องสร้างกำไร เพื่อให้การดำเนินงานมีความยั่งยืน ต่างจากการให้เปล่า

มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าฯ จะเริ่มต้นวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยร่วมมือในการตั้งบริษัทพลเมืองดี เพื่อต่อยอดแก้ปัญหาผู้พ้นโทษจากเรือนจำเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี

เดิมเรือนจำเขากลิ้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้นักโทษอยู่แล้ว แต่ทว่ามีนักโทษบางคนเมื่อพ้นโทษกลับมีปัญหาในการหางาน

ต่อไปบริษัทพลเมืองดีจะเป็นผู้พ้นโทษมาเป็นพนักงาน เพื่อผลิตสินค้าต่างๆ ออกมาขายในเชิงธุรกิจ

เท่ากับว่าผลที่จะได้รับของบริษัทพลเมืองดีก็คือการสร้างอาชีพให้ผู้พ้นโทษ ให้อยู่ในสังคมอย่างเสมอภาคและยังคงต้องทำธุรกิจผลิตสินค้า ให้บริการที่มีคุณภาพด้วย

ส่วนงานอีกด้านที่มูลนิธิฯ จะเน้นก็คือ การพัฒนา สร้างคนดีในสังคมทั้งในแนวลึกและแนวกว้างมากยิ่งขึ้น โดยใช้รูปแบบวิทันตสาสมาธิ ตามแนวทางของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล

พื้นฐานที่เคยทำมาก็คือการสร้างครูสมาธิในหมู่ครู อาจารย์ และขยายผลไปสู่การสอนสมาธิโดยตรงให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงเยาวชน ที่ถูกขังในสถานพินิจ เพื่อให้กลับตัว กลับใจ กลายมาเป็นคนดี

มูลนิธิฯ ตั้งขึ้นแล้วและกำลังจะจัดดินเนอร์ทอล์ก คอนเสิร์ตการกุศล เพื่อหาทุนในวันที่ 10 พ.ย.นี้ ที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง ถนนรามอินทรา โดย วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ จะมาพูดในหัวข้อ เรื่องสัพเพเหระ จากนั้นก็ตามต่อด้วยคอนเสิร์ต วงคาราบาว

ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันพระปกเกล้า รวมถึงผู้สนใจ อยากมีส่วนตั้งต้นในกิจการเพื่อสังคม ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ 02-933-2781 หรือ 081-407-9809

เรื่องดีๆ อย่างนี้ขอโฆษณาฟรีให้สักวัน