เสียวกว่า

วันที่ 01 ต.ค. 2556 เวลา 09:31 น.
โดย...ชุษณ์วัฏ ตันวานิช

ความรีบร้อนของรัฐบาลในการเร่งทูลเกล้าฯ ถวายร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่มา สว. ในวันที่ 1 ต.ค. โหมไฟการเมืองให้ระอุอีกครั้ง

แม้ทางหนึ่งเข้าใจได้ว่าเป็นอำนาจโดยชอบธรรมของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 150 ที่ต้องทูลเกล้าฯ ถวายภายใน 20 วัน แต่ยังสร้างข้อแคลงใจว่าจำเป็นหรือไม่ที่รัฐบาลชิงหักดิบทูลเกล้าฯ ถวายทันที

แม้เสียงหักล้างของ สส.เพื่อไทยในสภาดังกึกก้องว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิก้าวก่ายอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติที่สามารถแก้กฎหมายได้ตามรัฐธรรมนูญ ประกอบกับคำวินิจฉัยของศาลกรณีแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเมื่อปี 2555 ชัดเจนว่ารัฐสภาสามารถแก้รายมาตราได้ แต่ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าปมการยื่นร้องของอีกฝ่ายก็มีน้ำหนักไม่แพ้กัน ทั้งเนื้อหาร่างแก้ไขบางมาตราที่มีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญ การเสียบบัตรแทนอันถือเป็นความไม่สุจริตในการใช้เอกสิทธิ์ สส.

ร่างฉบับนี้จึงไม่ต่างจากเนื้อไม้ที่มีสภาพขรุขระ ต้องผ่านการขัดหยาบ ขัดเรียบ เคลือบเงาโดยศาลรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันจะขัดอย่างไรให้ไม่เสียเนื้อไม้ ทำลายหลักการแบ่งแยกอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันตุลาการ ก็เป็นข้อใคร่ควรตระหนักของศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน

สภาวการณ์เช่นนี้ ทุบโต๊ะ ได้ว่า รัฐบาลยังสามารถชะลอการทูลเกล้าฯ ถวายอย่างน้อยขีดเส้นรอการวินิจฉัยไม่ให้พ้นกำหนด 20 วัน และวางหนทางแก้หลังศาลมีคำวินิจฉัย เพื่อลบรอยตำหนิของร่างก่อนขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพราะขืนเร่งหักดิบแล้ว ตามขั้นตอนหลังการทูลเกล้าฯ ถวายยังมีหลุมที่ “เสี่ยงเเละเสียวกว่า” รอสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี