ไร้หลักอ้างอิง

  • วันที่ 06 มี.ค. 2556 เวลา 12:24 น.

โดย...ธนพล บางยี่ขัน

วิกฤตศรัทธาต่อผลโพลหลายสำนักในช่วงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่ผ่านมา กำลังจะกลายเป็นปัญหาต่อระบบอ้างอิงข้อมูล ความรู้สึก ความคิดเห็นของคนทั้งประเทศ

ที่ผ่านมา “โพล” ถูกฝ่ายการเมืองหยิบยกมาเป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรมให้ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่สร้างความพึงพอใจในสายตาประชาชน หรือสำรวจความนิยมในตัวนักการเมือง แง่มุมต่างๆ ทั้งความซื่อสัตย์ ภาวะผู้นำ ความตั้งใจในการทำงาน

ยังไม่รวมถึงการใช้ผลสำรวจบางชิ้นสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองเดินหน้าลุยเรื่องร้อนต่างๆ

แต่คำถามนับจากนี้คือโพลที่หยิบยกขึ้นมาอ้างอิงนั้น จะเชื่อถือได้อย่างไร และจะสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของคนในประเทศได้แม่นยำแค่ไหน

ย้อนไปถึงผลสำรวจของ “นิด้าโพล” ที่ทำในช่วง 12-13 ก.พ.ที่ผ่านมา 39.07% เชื่อว่าสำนักโพลถูกฝ่ายการเมืองแทรกแซง ในขณะที่ 30.6% ไม่เชื่อว่าถูกแทรกแซง

สอดรับกับการออกมายอมรับความผิดพลาดของสวนดุสิตโพล ที่ยืนยันว่า ดำเนินการตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด แต่ยังขาดความรอบคอบในการควบคุม “ตัวแปร” อย่างเกมการเมืองในภาวะที่แข่งขันรุนแรง

จากนี้ต่อไป สำนักโพลจึงต้องเร่งสร้างความน่าเชื่อถือให้ได้โดยเร็วก่อนที่จะกู่ไม่กลับ

ยิ่งในวันที่รัฐบาลกำลังจะจุดประเด็นสุ่มเสี่ยงความขัดแย้งระลอกใหม่ขึ้นมา ทั้งเรื่องการนิรโทษกรรมหรือการแก้รัฐธรรมนูญ ที่หากยังไม่มีหลักให้อ้างอิงความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในชาติ ย่อมเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดความวุ่นวายและลุกลามเป็นความรุนแรงได้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ