เครื่องราชฯ

วันที่ 04 ธ.ค. 2555 เวลา 06:38 น.
ยินดีถ้วนหน้า...

ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วานนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 13,951 ราย

ขั้นสูงสุดคือ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มี 1,476 ราย อาทิ กิตติรัตน์ ณ ระนอง สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมคิด เลิศไพฑูรย์ สุรพล นิติไกรพจน์ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล นิธิ เอียวศรีวงศ์ ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช เป็นต้น

มหาวชิรมงกุฎ มี อาทิ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผดุง ลิ้มเจริญรัตน์ และแรมโบ้ สุภรณ์ อัตถาวงศ์

ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย มี รมต.และ สส.หน้าใหม่ และคนที่น่าสนใจเช่น ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กมล บันไดเพชร ก่อแก้ว พิกุลทอง ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ พิชิต ชื่นบาน

ใครถึงชั้นยศ ตำแหน่งและปีที่ต้องตามหลักเกณฑ์ ถือว่ามีความชอบในราชการ

ดังประกาศนี้แล...

 

บทความแนะนำ