สบม.ยห.

  • วันที่ 10 ส.ค. 2555 เวลา 08:18 น.

โดย...กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์

นี่คืออีกหนึ่งผลงานโฟร์เอสสร้างสรรค์จากรัฐบาล

หลังใช้เวลายาวนานประชุมยิ่งใหญ่ตามหาแผนดับไฟใต้ ที่ประชุมได้ผลสรุปว่า ต้องตั้ง ศปก.จชต.

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เปิดแฟ้มรำลึกความหลัง จะพบว่ามีชื่อย่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาภาคใต้ของรัฐบาลนี้และที่ผ่านๆ มาเป็นกะตั้ก

กอ.สสส.จชต. พตท.กอส. สมช. กอ.รมน. ศอ.บต. ฯลฯ

ก่อนรัฐบาลปูผลิต ศปก.จชต. เขามี นชต. กบชต.

ที่ประชุมกันวานนี้ก็ไม่ใช่คณะเวิร์กช็อปไร้ชื่อ เพราะประชุมกันในนาม กปต. “คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

มีตัวย่ออีกหนึ่งซึ่งมีคนดันแต่ที่ไม่ปิ๊งกันนั่นคือ พตก.สร.

อุๆ พตก.สร. คืออะไร? คำตอบคืออออ....

“เพนตากอนสวนรื่น” ครับทั่น

บิ๊กเหลิม อย่าน้อยใจถึงไม่มี พตก.สร. แต่ก็มี ศปก.จชต.

งานนี้ชาวบ้าน สบม.ยห. อิๆ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ