ชื่นใจ

วันที่ 30 พ.ย. 2554 เวลา 05:14 น.
โดย...กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์

84พรรษา 5 ธ.ค.นี้ มีฉลองพอให้แช่มชื่นใจดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกมหาสมาคม ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ จะถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้าพระพักตร์

วันที่ 5-9 ธ.ค.นี้ จะเป็นครั้งแรกที่สำนักพระราชวังจะเปิดให้ได้เข้าชมและถ่ายภาพพระบรมมหาราชวังจนถึงเขตพระราชฐานชั้นกลางในช่วงหนึ่งทุ่มยันเที่ยงคืน

อีกเรื่อง “พระองค์ภา” จะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติรัฐบาลจะถวายตำแหน่ง “เอกอัครราชทูต” เป็นกรณีพิเศษด้วย

จะเสด็จไปประทับที่กรุงเวียนนา โดยทรงเริ่มพระภารกิจนี้ตั้งแต่ ธ.ค. 2554–ธ.ค. 2555