posttoday

CPANEL เปิดโรงงานแห่งที่ 2 ดันกำลังผลิตพีค 2ล้านตร.ม. ชูเป้าปี67 โต 20%

27 กุมภาพันธ์ 2567

"ชาคริต ทีปกรสุขเกษม" ชี้เทรนด์ขายก่อนสร้างทีหลังดันแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปโตสวนกระแสตลาดอสังหาฯ หนุนผลงาน CPANEL ปีนี้โต 20% บวกเปิดโรงงานแห่งที่ 2 ดันกำลังผลิตสูงสุด 2 ล้านตร.ม.

KEY

POINTS

  • อสังหาปี67 เผชิญ 3 ปัจจัยเสี่ยงฉุดกำลังซื้อวูบ 
  • เทรนด์สร้างก่อนขายมาแรง Precast Concrete โต
  • Economy of Scale เพิ่มกำไรอย่างมีนัยสำคัญ

CPANEL เปิดโรงงานแห่งที่ 2 ดันกำลังผลิตพีค 2ล้านตร.ม. ชูเป้าปี67 โต 20%      นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) หรือ CPANEL ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully Automated Precast) ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2567 ยังคงเผชิญความท้าทาย ทั้ง หนี้ครัวเรือน และอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูง นโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อสินค้าคงทน (Durable goods) ลดลง 

     ซึ่งแนวโน้มโครงการก่อสร้างในปัจจุบันจึงมีลักษณะขายก่อนสร้างทีหลัง ทำให้ผู้ประกอบการที่ยังมีการลงทุนในโครงการต่างๆ ต้องการความรวดเร็วในการส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้ทันเวลา และเป็นการลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการในการสต็อกบ้าน ลดค่าแรงงานที่มีแนวโน้มปรับตัวสูง อีกทั้งสามารถรักษา Working Cap ในการดำเนินงานได้ ซึ่ง Precast Concrete สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ดี ถือเป็นโอกาสในการรับงานของบริษัท

     โดยทิศทางการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานเดิม พร้อมเปิดโรงงานผลิตแห่งที่ 2 ส่งผลให้มีกำลังการผลิตรวม 2 ล้านตารางเมตรต่อปี ซึ่งเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 20% พร้อมเพิ่มความสามารถการทำกำไรจากการดำเนินงาน

CPANEL เปิดโรงงานแห่งที่ 2 ดันกำลังผลิตพีค 2ล้านตร.ม. ชูเป้าปี67 โต 20%

     ทั้งนี้กระบวนการผลิตทั้ง 2 โรงงาน ถือเป็นโรงงาน Precast Concrete ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ทั้งเรื่องการออกแบบ ความรวดเร็ว ปริมาณ และคุณภาพ รวมถึงลดความผิดพลาด ความสูญเสียในการผลิต ถือเป็นจุดเด่นและข้อได้เปรียบของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเริ่มดำเนินงานของโรงงานผลิตแห่งที่ 2 จะเพิ่มศักยภาพบริหารจัดการควบคุมต้นทุนการผลิตและการขายได้ดีขึ้น

     อีกทั้งมีกระบวนการผลิตเร็วกว่าเดิม 30% ใช้แรงงานน้อยกว่าเดิม รวมถึงค่าบริหารจัดการและบุคลากรในกระบวนการผลิต จากเดิม 15% ของรายได้จะลดลงเหลือ 7% โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มโอกาสการรับงาน รองรับความต้องการลูกค้าได้มากขึ้น และส่งผลให้บริษัทมี Economy of Scale เพิ่มความสามารถการทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญ

     "ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมในโรงงานผลิตเดิม จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 7.9 แสนตารางเมตรต่อปี จะเพิ่มอีก 25% เป็น 9.9 แสนตารางเมตร และโรงงานผลิตแห่งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องจักร คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 1/67 นี้  ซึ่งจะส่งผลให้กำลังการผลิตทั้ง 2 โรงงาน รวมกันราว 2 ล้านตารางเมตรต่อปี อย่างไรก็ตาม ในปีนี้โรงงานผลิตแห่งที่ 2 อยู่ในช่วงทดลองระบบ อาจจะไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มปี โดยในปี 68 หากเดินเครื่องได้เต็มกำลังแล้ว คาดว่าจะผลักดันให้ยอดขายเติบโตอย่างก้าวกระโดด"

CPANEL เปิดโรงงานแห่งที่ 2 ดันกำลังผลิตพีค 2ล้านตร.ม. ชูเป้าปี67 โต 20%

     นอกจากนี้ บริษัทได้ใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. (TGO) ในปีนี้บริษัทจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์การเป็น Green Construction Technology ลดคาร์บอนในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนที่จะเปลี่ยนพลังงานเป็น Renewable Energy และเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นวัสดุลดคาร์บอนทั้งหมด 

     อีกทั้งใบรับรองจาก TGO ทำให้ CPANEL สามารถออกรายการคำนวณคาร์บอนให้กับลูกค้าได้ด้วย ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจชื้อของลูกค้า และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ปรับเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าได้จากแผนดำเนินงานดังกล่าว ถือเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นมากขึ้น อาทิ โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน โรงงานนิคมอุตสาหกรรม

CPANEL เปิดโรงงานแห่งที่ 2 ดันกำลังผลิตพีค 2ล้านตร.ม. ชูเป้าปี67 โต 20%