logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

ก.ล.ต. ร่วมมือ DSI-ปปง.-ตลท. ขยายผลตรวจสอบ STARK ต่อเนื่อง

20 พฤศจิกายน 2566

ก.ล.ต. ย้ำบูรณาการความร่วมมือกับ DSI-ปปง.-ตลท. ขยายผลตรวจสอบ STARK เพิ่มเติม รวมถึงการแพร่ข่าวอันเป็นเท็จและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ร่วมมือกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตรวจสอบกรณี บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือSTARK มาตั้งแต่ก่อนหน้าและภายหลังการกล่าวโทษผู้กระทำความผิด 

ขณะเดียวกัน ปัจจุบันยังดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีเรื่องที่ได้ขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการแพร่ข่าวอันเป็นเท็จและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน 

โดยในหลายเรื่องมีความคืบหน้าไปมาก รวมถึงการตรวจสอบผู้สอบบัญชี ซึ่งในชั้นนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้อย่างไรก็ตาม หากได้ผลการตรวจสอบที่ชัดเจนแล้ว ก.ล.ต. จะสื่อสารให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ กรณี STARK อยู่ในกระบวนการการบังคับใช้กฎหมายโดยเป็นไปตามขั้นตอนปกติ ก.ล.ต. ได้เร่งดำเนินการกับกรณีนี้อย่างต่อเนื่อง และยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ DSI และ ปปง. อย่างเต็มที่ต่อไปเพื่อให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดที่ทำได้อย่างรวดเร็วและรัดกุม ช่วยยับยั้งความเสียหายต่อประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากกรณีนี้ เป็นการกระทำความผิดที่มีหลายฐานความผิดและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน 

“ส่วนที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษไปแล้วนั้น เป็นส่วนที่ ก.ล.ต. เห็นว่าสามารถแยกดำเนินการไปก่อนได้ ได้แก่ การกล่าวโทษบุคคลกรณีตกแต่งงบการเงินของ STARK เปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จ และการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด” นางพรอนงค์ กล่าว

ก.ล.ต. ร่วมมือ DSI-ปปง.-ตลท. ขยายผลตรวจสอบ STARK ต่อเนื่อง