logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

บมจ. บ้านปูขายหุ้นกู้ 3 รุ่น A+/Stable จ่ายผลตอบแทน 3.10 – 4.10 % ต่อปี

30 มกราคม 2566

บมจ. บ้านปูเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น อันดับเครดิต A+/Stable ผลตอบแทน 3.10 – 4.10 % ต่อปี ผ่าน 4 สถาบันการเงินชั้นนำคาดว่าเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อระหว่างวันที่ 2-3 และ 7 มีนาคม 2566 นี้

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บ้านปู กล่าวว่า ทางบ้านปูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว

 

โดยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปมีจำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง 3.10-3.30%  รุ่นอายุ 7 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง 3.60-3.80 %   และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง 3.90-4.10%

 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 2-3 และ 7 มีนาคม 2566 ผ่าน 4 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางสาขา ระบบออนไลน์ และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

 

รวมถึงมองว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานในระดับภูมิภาค มีศักยภาพในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter จึงมั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา และเชื่อว่า หุ้นกู้บ้านปูจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนต้องการลงทุนในกิจการที่มีความมั่นคง และต้องการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 3 ปี 2565 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากความต้องการพลังงานที่ขยายตัวและแนวโน้มราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานที่สะอาดมากขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานตามกลยุทธ์ Greener & Smarter รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ New S-Curve ทั้งที่เกี่ยวเนื่องและนอกเหนือจากอุตสาหกรรมพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี (Tech Enabler)

 

โดยล่าสุด บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท อัลโต้เทค โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม IoT สำหรับจัดการระบบการใช้พลังงานในอาคารและโรงแรม เพื่อต่อยอดโซลูชันเทคโนโลยีพลังงานสะอาด และลงทุนในกองทุน Smart City Fund II ของ Eurazeo ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานรูปแบบใหม่ และเทคโนโลยีสำหรับภาคอุตสาหกรรม

 

สำหรับในปี 2566 นี้ บ้านปูยังคงมุ่งนำเสนอโซลูชันด้านพลังงานที่ดีที่สุด ต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem) ให้แข็งแกร่ง และขยายการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อคงความเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

 

โดยเดินหน้าเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Banpu Transformation) ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ประกอบด้วย 2 มิติหลัก คือ 1) การเพิ่มสัดส่วนพอร์ตฟอลิโอพลังงานที่สะอาดขึ้น และเทคโนโลยีพลังงาน และ 2) การเดินหน้าขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ

 

นอกจากนี้ บ้านปูยังเสริมแกร่งกลยุทธ์ด้วยแนวความคิดหลักในการทำงาน 3A คือ Augmentation การต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  Acceleration การเร่งการเติบโตและขยายธุรกิจให้เร็วขึ้น และ Antifragile ความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที ความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยง และความสามารถในการหาโอกาสจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทุกการขับเคลื่อนของบ้านปู มุ่งหวังให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงโซลูชันพลังงานที่ดีที่สุด เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้บ้านปู สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินทั้ง 4 แห่ง ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย