logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เกียรตินาคินภัทร ขายหุ้นกู้ Quanto รับกระแสฮิตหุ้นนอก ลดความเสี่ยงค่าเงิน

เกียรตินาคินภัทร ขายหุ้นกู้ Quanto รับกระแสฮิตหุ้นนอก ลดความเสี่ยงค่าเงิน

25 มกราคม 2566

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ตอบรับกระแสปลื้มหุ้นนอก โดยเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สกุลเงินบาท ประเภท Quanto (Quanto Structured Note) ที่จ่ายยีลด์ตามผลการดำเนินงานหุ้นต่างประเทศ ส่ง Quanto Booster Note เป็นผลิตภัณฑ์แรกที่วางแผง

ดร.วีรวิชย์ ฤกษ์จำนง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายตลาดการเงิน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า ปัจจุบันการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น ผู้ลงทุนแสวงหาโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศ

 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาหลักทรัพย์ในต่างประเทศจะปรับตัวสูงขึ้นตามที่คาดหวัง แต่ผู้ลงทุนยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงของค่าเงิน ซึ่งค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจะทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปเงินบาทลดลง ยิ่งค่าเงินมีความผันผวนมาก การลงทุนก็ยิ่งเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้น

 

ดังนั้นธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้เล็งเห็นถึงข้อจำกัดและความต้องการของผู้ลงทุน รวมถึงพัฒนาการของตลาดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปัจจุบัน โดยมีมูลค่าการเสนอขายในปี 2565 สูงเกิน 1 แสนล้านบาท

 

โดยนำเสนอหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สกุลเงินบาท ประเภท Quanto (Quanto Structured Note) เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงของค่าเงิน 

 

สำหรับ Quanto Structured Note ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรเสนอขายมีรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนที่หลากหลาย ทั้งแบบที่มีการคุ้มครองเงินต้นทั้งหมด บางส่วน หรือแบบ Yield Enhancement เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนให้สอดคล้องกับมุมมองการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่รับได้ของผู้ลงทุน

 

ด้านนายจุฬวิชช์ ชัยธชวงค์ ผู้อำนวยการ บล. เกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า Quanto Structured Note คือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สกุลเงินบาท ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับผลการดำเนินงานของหุ้นหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยไม่ได้รับความเสี่ยงค่าเงิน เช่น ในกรณีที่ผู้ลงทุนลงทุนใน Quanto Note ด้วยเงินต้น 1 ล้านบาท เมื่อหุ้นอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นคืนพร้อมผลตอบแทน 10% เป็นเงินบาทเท่ากับ 1 ล้าน 1 แสนบาท 

 

สำหรับผลิตภัณฑ์แรกในกลุ่มคือ Quanto Structured Note ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรเปิดเสนอขายคือ Quanto Booster Note ที่อ้างอิงบนผลการดำเนินงานของหุ้นหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด หรือเรียกว่าดู Worst Performance ระหว่างหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศนั้น

 

โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้คือการเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วม หรือ Participation Rate  (PR) ที่สูงกว่า 100% เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น ในกรณีที่กำหนดอัตราการมีส่วนร่วม(PR) = 200%

 

นั่นคือหากผลการดำเนินงานของหุ้นที่ Worst Performance ปรับเพิ่มขึ้น 10% ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็น 2 เท่า ซึ่งเท่ากับ 20% ในทางกลับกันกรณีที่ราคาของหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดปรับตัวลดลงจากราคาวันแรก ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นบางส่วนแต่จะไม่เกินระดับการคุ้มครองเงินต้นตามระดับที่กำหนด ซึ่งไม่ว่าราคาหุ้นจะปรับตัวไปในทิศทางไหนผู้ลงทุนก็จะไม่ได้รับผลกระทบของความเสี่ยงค่าเงิน