logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

ธ.ก.ส.เร่งช่วยลูกหนี้เปราะบาง 3 แสนล้าน ปักธงสิ้นปี ลดเป้าหนี้เสีย 5%

01 สิงหาคม 2566

ธ.ก.ส. เผยมีลูกหนี้ เปราะบางที่ต้องเร่งดูแลใกล้ชิด 3 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้ เข้าข่ายเป็น NPL กว่า 1 หมื่นล้าน หลังเกษตรกรเจอปัญหาภัยพิบัติ- ราคาสินค้าตกต่ำ เร่งปรับโครงร้างหนี้ช่วย พร้อมปรับตารางผ่อนหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพ วางเป้าสิ้นปี หนี้เสียลด อยู่ที่ 4-5%

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส. ) เปิดเผยว่า ขณะนี้ธ.ก.ส. มีลูกหนี้ที่มีความเปราะบางต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 300,000 ล้านบาท และในจำนวนดังกล่าว มีลูกหนี้ตกชั้น หรือเข้าข่ายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้เก่า 5,000 ล้านบาท และหนี้ใหม่ 5,000 ล้านบาท ซึ่งธนาคารจะเข้าไปเร่งบริหารจัดการ เพื่อดูแลให้ลูกหนี้มีความสามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามกำหนด  โดยตั้งเป้าหมายว่าปีนี้ หนี้เสียจะอยู่ที่ 4-5% จากเดือนมี.ค.66 อยู่ที่ระดับ 7.68%


สำหรับปัญหาหนี้เสียของธนาคารนั้น  เนื่องจากเกษตรกร ได้รับผลกระทบปัญหาภัยพิบัติ น้ำท่วม น้ำแล้ง และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ทำให้ไม่เงินใช้หนี้ ซึ่งธนาคารก็ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือลูกหนี้หลายราย

 

"เรามีการช่วยปรับโครงสร้างหนี้ ช่วยหาตลาดขายสินค้า และช่วยปรับวิธีคิดของเกษตรกร เพื่อประคับประคองให้ลูกหนี้เกษตรกรได้มีอาชีพ นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับตารางชำระหนี้ใหม่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของลูกค้าและที่มาของรายได้ด้วย"  

 

ทั้งนี้ ยอมรับว่าการปล่อยสินเชื่อของธ.ก.ส. แตกต่างจากธนาคารอื่นมาก  ปีบัญชีของธ.ก.ส.เริ่มเดือนเม.ย.ของทุกปี ลูกหนี้จะชำระหนี้ปีละครั้ง เช่น กู้ปลูกมันสำปะหลัง 100,000 บาท ชำระปีละ 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

 

ขณะที่ลูกค้าบางรายกู้เพื่อเกษตรกรรม เมื่อครบ 1 ปี ก็มาชำระเงินกู้เต็มจำนวน พร้อมดอกเบี้ย และทำการกู้ใหม่อีก บางรายกู้ได้วงเงินเพิ่ม บางรายกู้ได้วงเงินน้อยลง ตามวงเงินหลักทรัพย์ค้ำประกันและความสามารถในการชำระหนี้  ซึ่งธ.ก.ส.ต้องเรียนรู้วิธีการชำระหนี้ของเกษตรกร เพื่อปรับวิธีการให้ตรงกับที่มาของรายได้ จะได้ไม่เกิดปัญหาหนี้เสีย