logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

“ควิกเลน”เปิดศูนย์บริการยางและรถยนต์มาตรฐานระดับโลก

10 กรกฎาคม 2562

“ควิกเลน” เป็ดศูนย์บริการยางและรถยนต์สาขาที่ 3 ในประเทศไทย ครอบคลุมการบำรุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อ ด้วยสินค้าอะไหล่คุณภาพสูงและมาตรฐานระดับโลก

“ควิกเลน” เป็ดศูนย์บริการยางและรถยนต์สาขาที่ 3 ในประเทศไทย ครอบคลุมการบำรุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อ ด้วยสินค้าอะไหล่คุณภาพสูงและมาตรฐานระดับโลก

นางวรางคณา มัยลาภ ผู้อำนวยการ ควิกเลน อาเซียน กล่าวว่า “ควิกเลน" เป็นผู้นำธุรกิจฟาสต์ฟิตที่ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี ในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 1,000 สาขาทั่วโลก และกำลังนำความสำเร็จของควิกเลนรุกไปยังตลาดต่างๆ ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในทุกทวีปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย

สำหรับการเปิดตัวสาขาใหม่ในไทย เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รวมของภาคอุตสาหกรรม สถานศึกษา และที่อยู่อาศัยจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อความต้องการในการใช้บริการของศูนย์บริการยางและรถยนต์ประเภทเร่งด่วนของลูกค้าในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วย

ควิกเลน ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ตั้งแต่การเปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรอง ตรวจซ่อมระบบเบรค โช๊คอัพและระบบช่วงล่างจนถึงแบตเตอรี่รถยนต์