logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

ต่างชาติรุมชิงรถไฟฟ้าเชื่อมภูเก็ต

29 กุมภาพันธ์ 2559

เอกชนสนใจลงทุนรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต 2.5 หมื่นล้าน เล็งเสนอ ครม.กลางปีนี้

เอกชนสนใจลงทุนรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต 2.5 หมื่นล้าน เล็งเสนอ ครม.กลางปีนี้

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีเอกชนจากจีน เกาหลี และยุโรป สนใจเข้ามาลงทุนโครงการรถไฟฟ้ารางเบา หรือไลท์เรล เส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง รวมระยะทาง 60 กิโลเมตร จำนวน 23 สถานี โดย สนข.ตั้งเป้าเปิดใช้บริการในปี 2564

ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต เส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท โดยรัฐบาลจะเป็นผู้จัดหาพื้นที่ และเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในรูปแบบพีพีพี อย่างไรก็ตามต้องได้ข้อสรุปของโครงการและทิศทางการลงทุนจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่าจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาได้ราวกลางปีนี้

สำหรับรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ตจะรองรับผู้ใช้บริการวันละ 6.8 หมื่นคน สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 5,288 ล้านบาท รวม 30 ปี สร้างผลตอบแทน 15,719 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาเบื้องต้นโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหารถติดใน จ.ภูเก็ต และรองรับการขยายตัวของท่าอากาศยานภูเก็ต ที่อาคารผู้โดยสารหลังใหม่จะเปิดให้บริการวันที่ 1 มิ.ย.นี้ คาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารกว่า 12 ล้านคน/ปี นอกจากโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเบาแล้ว ทางจังหวัดยังมีโครงการก่อสร้างถนนเพิ่มอีกหนึ่งสาย คือ ถนนใต้เสาไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งขณะนี้ได้เสนอของบประมาณ 800 ล้านบาท มาดำเนินการแล้ว

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบและวางแนวทางแก้ไขปัญหาจุดตัด ซึ่งจะพัฒนาให้มีความเร็วสูงสุด 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ปัจจุบันได้มอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการศึกษารวบรวมจุดตัดที่มีอยู่ภายใต้การดูแลและนำมาหารือร่วมกับ สนข. เพื่อวางแนวทางพัฒนา ซึ่งเบื้องต้นวางแนวทางแก้ไขในส่วนของบริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต โดยจะพัฒนาเป็นทางยกระดับ เชื่อมเข้าสู่พื้นที่ในสนามบิน

ภาพ...เอเอฟพี