ตั้ง "เตียบันห์" ขึ้นแท่น "สมเด็จ"

วันที่ 31 ก.ค. 2560 เวลา 16:45 น.
ตั้ง "เตียบันห์" ขึ้นแท่น "สมเด็จ"
กัมพูชาแต่งตั้งคนสนิทนายกฯ ฮุนเซน ขึ้นเป็น "สมเด็จพิชัยเสนาเตียบันห์"

เว็บไซต์กัมพูชาเดลีและพนมเปญโพสต์ รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง พล.อ.เตียบันห์ รมว.กลาโหม ขึ้นเป็น "สมเด็จพิชัยเสนาเตียบันห์" เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจาก พล.อ.เตียบันห์ มีคุณูปการในฐานะผู้ที่ธำรงไว้ซึ่งความสงบ เสถียรภาพ เอกราช และการพัฒนาของประเทศชาติ รวมถึงเป็นผู้จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ และปกป้องประชาธิปไตยของชาติ 

การพระราชทานยศครั้งนี้ นับเป็นคนใกล้ชิดรายล่าสุดของนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ที่ได้ขึ้นสู่ยศสมเด็จ และยังมีขึ้นตามมาเพียงไม่กี่เดือน หลังจากที่ พล.อ.เตีย บันห์ ประกาศกร้าวเมื่อปลายปีที่แล้วว่าจะเลาะฟันผู้ใดก็ตามที่กล้าเดินขบวนประท้วงผลการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความกังวลต่อบรรดาผู้สังเกตการณ์

นายกฯ ฮุนเซน ได้ส่งสาสน์แสดงความยินดีโดยระบุว่า กับ พล.อ.เตียบันห์ เป็นผู้นำที่จงรักภักดีและมีความสามารถในการดำเนินนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยช่วยประเทศชาติธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ การพัฒนา ความปรองดอง และความเป็นเอกภาพทางดินแดน

ขณะที่ รมว.กลาโหมกัมพูชา ได้แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีพร้อมให้คำมั่นว่า จะรับประกันถึงสันติภาพและเสถียรภาพทางการเมืองของกัมพูชา

ทั้งนี้ พล.อ.เตียบันห์ เป็นอดีตนักรบเขมรแดงที่ทำงานใกล้ชิดกับ นายกฯ ฮุนเซน มานับตั้งแต่การเลือกตั้งปี 1993 และเป็น 1 ใน 7 ผู้ได้รับพระราชทานยศสมเด็จที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยก่อนหน้านี้ในเดือน มี.ค. เพิ่งมีการโปรดเกล้ายศสมเด็จให้ ซกอาน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ขึ้นเป็นสมเด็จวิบุลปัญญาซกอาน หรือเพียงไม่กี่วันก่อนที่ซกอานจะถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคประจำตัวในวัย 66 ปี