ผลวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก เนเธอร์แลนด์ติดอันดับ 1 ด้านไทยติดอันอับที่ 56

วันที่ 17 พ.ย. 2559 เวลา 13:03 น.
ผลวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก เนเธอร์แลนด์ติดอันดับ 1 ด้านไทยติดอันอับที่ 56
อันดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ในขณะที่งบประมาณสำหรับการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

ผลการจัดอันดับความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษจากหลายประเทศทั่วโลก โดย Education First หรือ EF จากทั้งหมด 72 ประเทศ โดยไม่รวมประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอย่างอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา

เนเธอร์แลนด์ได้อันดับหนึ่ง สำหรับความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมากที่สุด ตามมาด้วยเดนมาร์ก, สวีเดน, นอร์เวย์ และฟินแลนด์

การสำรวจครั้งนี้ทาง EF สรุปผลไว้ว่าภาษาอังกฤษเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับชีวิตที่ดีขึ้น การมีทักษะภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญสูง จำนำมาซึ่งรายรับที่สูงขึ้น ไปจนถึงคุณภาพชีวิตที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน

การสำรวจดังกล่าววัดผลจากการทดสอบความสามารถทางภาษาจากผู้ใหญ่หลายประเทศจำนวน 950,000 คน ในปี 2558 กลุ่มประเทศยุโรปทางตอนเหนือยังคงครองแชมป์ความเชี่ยวชาญทางภาษามากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

สิงคโปร์เป็นประเทศในเอเชียที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาเยี่ยมยอดที่สุด ส่วนมาเลเซีย และสิงคโปร์นั้นระดับทางภาษาอยู่ในระดับสูง และติด 1 ใน 15 อันดับของประเทศทั้งหมด

ด้านประเทศในแถบตะวันออกกลาง และแอฟริกาตอนเหนือระดับทางภาษาอยู่ในอันดับต่ำ บางประเทศนั้นค่าเฉลี่ยความสามารถไม่เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถระหว่างผู้หญิง และผู้ชาย ผู้หญิงมีความสามารถทางภาษามากกว่า และช่วงอายุที่มีทักษะทางภาษามากที่สุดนั้นคือช่วง 18 - 25 ปี

ส่วนประเทศไทยผลการจัดอันดับความสามารถทางภาษาอยู่ในอันดับต่ำ อันดับที่ 56 จากทั้งหมด 72 ประเทศด้วยกัน และเป็นอันดับที่ 15 จากประเทศในเอเชียทั้งหมด 19 ประเทศที่ทำการสำรวจ

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่ทุ่มเทไปกับการศึกษาของประเทศไทยนั้นคิดเป็นจำนวนถึง 20.7% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกจากปี 2553 - 2556 อยู่ที่ 14%

ส่วนอันดับสุดท้ายของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษน้อยที่สุด ในจำนวน 72 ประเทศคือ อิรัก ตามมาด้วยลิเบีย, ลาว, กัมพูชา และซาอุดิอาระเบีย

 

ชมรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ http://www.ef-danmark.dk/epi/