ศาลโลกเผยเขมรร้องไล่ไทยพ้นพระวิหาร

  • วันที่ 03 พ.ค. 2554 เวลา 20:02 น.

ศาลโลกแพร่คำร้องเขมรผ่านเว็บไซต์ ขอคุ้มครองฉุกเฉินให้ทหารไทยพ้นปราสาทพระวิหารไม่มีเงื่อนไขยุติแทรกแซงสิทธิ

ศาลระหว่างประเทศได้เผยแพร่คำขอของกัมพูชากรณีปราสาทพระวิหาร ผ่านทางเว็บไซต์ www.icj-cij.org มีสาระสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.กัมพูชาได้ยื่นร้องต่อศาลโลก ให้มีการออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราว และให้ไทยถอนทหารออกจากพื้นที่พิพาทปราสาทพระวิหารทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข 2.ให้ยุติกิจการทางทหารของไทยทุกประเภทในพื้นที่เขาพระวิหาร 3.เรียกร้องให้ไทยหยุดกิจการดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นการแทรกแซงสิทธิของกัมพูชา

"กัมพูชาร้องขอให้ประเทศไทยถอนกองกำลังรอบพื้นที่ปราสาทพระวิหารในทันที และขอให้ศาลสั่งห้ามมิให้ประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวด้านการทหารในพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งยุติการกระทำที่อาจละเมิดสิทธิของกัมพูชา หรือกระทำการใดๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้น"คำร้องของกัมพูชาระบุ

คำร้องของกัมพูชาระบุอีกว่า การปฏิเสธอธิปไตยเหนือพื้นที่นอกปราสาท รวมถึงพื้นที่โดยรอบ เท่ากับเป็นการระบุว่า คำตัดสินของศาลโลก(ในปีพ.ศ.2505) ที่ยอมรับพื้นที่ดังกล่าวของกัมพูชาเป็นคำตัดสินที่ขัดแย้งในตัวเอง เพราะเท่ากับว่าได้ปฎิเสธสิทธิของกัมพูชาเหนือตัวปราสาท ซึ่งประเทศไทยก็ไม่ปฏิเสธอธิปไตยเหนือตัวปราสาท แต่กลับให้พิจารณาพื้นที่ทั้งหมด มิใช่แค่ตัวปราสาทอย่างเดียว ทั้งๆ ที่คำตัดศาลโลกครอบคลุมทั้งตัวปราสาทและพื้นที่โดยรอบ

อ่านแถลงการณ์ฉบับเต็มได้ที่ http://www.icj-cij.org/docket/files/151/16480.pdf?PHPSESSID=4428775cb535c95c96d332d693dd627f

 

คำร้องเขมรยื่นศาลโลก

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ