เทปโคหยุดน้ำปนรังสีได้แล้ว

  • วันที่ 06 เม.ย. 2554 เวลา 07:51 น.

เจ้าหน้าที่เทปโคหยุดการรั่วไหลของน้ำปนเปื้อนลงทะเลได้แล้ว พร้อมเตรียมฉีดก๊าซไนโตรเจนในอาคารปฏิกรณ์ป้องกันเหตุไฮโดรเจนระเบิด 

เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้า ฟูกูชิมะ ไดอิจิ ของญี่ปุ่นสามารถยับยั้งไม่ให้น้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีไหลออกสู่ทะเลได้แล้ววันนี้(6) ขณะที่ เท็ปโก ยังกังวลเกี่ยวกับก๊าซไฮโดรเจนปริมาณมากที่สะสมอยู่ในเตาปฏิกรณ์หมายเลข 1 ซึ่งเกิดการระเบิดขึ้นหากสัมผัสกับออกซิเจน

บริษัทโตเกียว อิเล็กทริก พาวเวอร์ (เทปโค) เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่เทปโคสามารถยับยั้งไม่ให้น้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีจากอาคารเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข 2 รั่วไหลลงสู่ทะเลได้แล้ว

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้วิธีเติม สารเคมี โซเดียมซิลิเกต หรือ แก้วเหลว ลงไปในรอยแตกที่มีความยาวประมาณ 20 ซม. ซึ่งอยู่ใต้แนวคูน้ำที่เชื่อมต่อกับเตาปฏิกรณ์หมายเลข 2 ที่เกิดปัญหาระบบหล่อเย็นล้มเหลวจากเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ เทปโค ยังกังวลเกี่ยวกับก๊าซไฮโดรเจนที่สะสมอยู่ในอาคารเตาปฏิกรณ์หมายเลข 1 ซึ่งอาจเกิดระเบิดอย่างรุนแรงได้อีกหากสัมผัสกับออกซิเจน โดยเทปโคได้เตรียมฉีดก๊าซไนโตรเจนเข้าไปในบริเวณดังกล่าวเพื่อแทนที่ออกซิเจรและป้องกันการระเบิดที่อาจจะเกิดขึ้น

อนึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เทปโค ได้ทดลองใช้หลายวิธีการในการหยุดการรั่วไหลของน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี ไม่ว่าจะเป็นการนำ ขี้เลื่อย หนังสือพิมพ์ โพลิเมอร์ และคอนกรีตผสมกัน แล้วเทลงไปเพื่อหวังอุดรูรั่วแต่ก็ไม่ได้ผล โดยน้ำที่รั่วไหลออกมาสามารถวัดปริมาณการปนเปื้อนกัมมันตรังสีได้สูงกว่า 1,000 มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมง

ทั้งนี้จากการรั่วไหลดังกล่าวได้ทำให้ ระดับกัมมันตรังสีในทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้ญี่ปุ่นต้องประกาศมาตรการควบคุมปริมาณรังสีในอาหารทะเลเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา นับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติขึ้น

ขณะเดียวกันเทปโคยังคงปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีระดับต่ำจำนวน 11,500 ตันลงสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหลือพื้นที่สำหรับเก็บน้ำที่ปนเปื้อนรังสีในระดับเข้มข้น โดย ฮิเดฮิโกะ นิชิยามะ โฆษกสำนักความปลอดภัยนิวเคลียร์ญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ขณะนี้มีน้ำที่ถูกปล่อยออกสู่ทะเลแล้วประมาณ 10,400 ตัน

รอยรั่วของทางเดิยน้ำที่เจ้าหน้าที่เทปโคสามารถอุดได้แล้ว

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ