เผยมหาเศรษฐีเอเชียขี้เหนียวบริจาคทรัพย์สินน้อย

วันที่ 28 ม.ค. 2565 เวลา 17:55 น.
เผยมหาเศรษฐีเอเชียขี้เหนียวบริจาคทรัพย์สินน้อย
มหาเศรษฐีของเอเชียบริจาคเงินเพื่อการกุศลน้อยกว่ามหาเศรษฐีในภูมิภาคอื่นๆ

สำนักข่าว South China Morning Post รายงานว่า ผลการสำรวจของบริษัทข้อมูลด้านความมั่งคั่ง Wealth-X ในสหรัฐพบว่า บรรดามหาเศรษฐีในเอเชียบริจาคทรัพย์สินเพื่อการกุศลน้อยกว่ามหาเศรษฐีในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป

Wealth-X ระบุว่า ในปี 2020 มหาเศรษฐีในเอเชียซึ่งมีทรัพย์สินอย่างน้อย 30 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1,001 ล้านบาท บริจาคทรัพย์สินเพื่อการกุศลรวมกัน 21,500 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 717,799 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12% ของการบริจาคของผู้มีความมั่งคั่งสูง (ultra high-net-worth individuals) ทั้งโลก

ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันมหาเศรษฐีในทวีปอเมริกาเหนือบริจาครวม 90,500 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 3.02 ล้านล้านบาท และยุโรปบริจาคทั้งหมด 52,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.73 ล้านล้านบาท

ตัวเลขเงินบริจาคที่น้อยกว่าเพื่อนนี้ไม่สามารถอ้างเรื่องข้อมูลประชากรเป็นข้อแก้ตัวได้ เนื่องจากเอเชียมีประชากรในกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูงมากกว่าในยุโรป โดยมีทรัพย์สินรวมกันมากกว่าในยุโรป 15%

อย่างไรก็ดี อายุเฉลี่ยและภาคการกุศลที่ยังไม่พัฒนาของภูมิภาคเอเชียอาจเป็นสาเหตุที่มหาเศรษฐีเอเชียบริจาคเงินน้อย

รายงานของ Wealth- X ระบุว่า “ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะปัจจัยด้านวัฒนธรรมและกฎหมาย ภาคส่วนที่ไม่แสวงกำไรมีการพัฒนาน้อย แม้ว่าขณะนี้จะขยายตัวค่อนข้างเร็วแล้วก็ตาม อีกหนึ่งปัจจัยคือ ประชากรมหาเศรษฐีของเอเชียอายุน้อยกว่าในอเมริกาเหนือและยุโรป”

โดยการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ชี้ว่า โดยปกติการมีส่วนร่วมเพื่อการกุศลมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามอายุ ซึ่งอายุเฉลี่ยของมหาเศรษฐีเอเชียที่บริจาคเงินอยู่ที่ 60.3 ปี น้อยกว่าของอเมริกาเหนือ (68 ปี) และยุโรป (63.9 ปี)

รายงานระบุต่อว่า บรรดามหาเศรษฐีบริจาคเงินเกี่ยวกับการศึกษามากที่สุด คืออยู่ระหว่าง 47.3%-62% ของการบริจาคทั้งหมดในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย

ในภาพรวม กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูงบริจาคเงินเพื่อการกุศลรวม 175,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และจากจำนวนมหาเศรษฐีในกลุ่มนี้ซึ่งมีอยู่ราว 296,930 คน หรือเพียง 1.1% ของประชากรมหาเศรษฐีระดับพันล้านทั่วโลก แต่ละคนบริจาคเงินเฉลี่ย 590,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 19.7 ล้านบาท

REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Files