หนิงเซี่ยเปิดบริการ ‘รถไฟสินค้าจีน-ลาว’ วิ่งตรงสู่ ‘เวียงจันทน์’

วันที่ 22 ม.ค. 2565 เวลา 15:56 น.
หนิงเซี่ยเปิดบริการ ‘รถไฟสินค้าจีน-ลาว’ วิ่งตรงสู่ ‘เวียงจันทน์’
เส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดเส้นใหม่จากหนิงเซี่ยไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เปิดบริการรถไฟสินค้าจีน-ลาว โดยรถไฟขบวนแรกออกเดินทางจากนครอิ๋นชวน เมืองเอกของหนิงเซี่ย มุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาว เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดี (20 ม.ค.) ถือเป็นการเปิดเส้นทางลัดเส้นใหม่จากหนิงเซี่ยไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รถไฟขบวนแรกบรรทุกสารเคมีมากกว่า 500 ตัน ซึ่งมีมูลค่ากว่า 3.2 ล้านหยวน (ราว 16.6 ล้านบาท) จะเดินทางออกจากจีนผ่านด่านโม๋ฮันในมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ และคาดว่าจะเดินทางถึงเวียงจันทน์ในเวลาราว 9 วัน

ทั้งนี้ ทางรถไฟจีน-ลาว ระยะทางรวม 1,035 กิโลเมตร ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2021 วิ่งเชื่อมระหว่างนครคุนหมิง เมืองเอกของอวิ๋นหนาน กับนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว โดยถือเป็นทางรถไฟต่างประเทศสายแรกที่ทั้งสองประเทศร่วมกันสร้างและดำเนินการ รวมถึงเป็นโครงการสำคัญภายใต้ความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) คุณภาพสูง