อิสราเอลพบ วัคซีนเข็ม 4 ยังกัน Omicron ไม่ได้

วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 11:00 น.
อิสราเอลพบ วัคซีนเข็ม 4 ยังกัน Omicron ไม่ได้
อิสราเอลพบวัคซีน 4 เข็มช่วยเพิ่มภูมิ แต่หากจะป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนต้องมีแอนติบอดีสูงมากๆ

วันนี้ (18 ม.ค.) สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นในอิสราเอลพบว่าวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 4 ช่วยเพิ่มระดับแอนติบอดีให้สูงขึ้นกว่าการฉีดเข็มที่ 3 แต่ยังไม่เพียงพอในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน

ศูนย์การแพทย์ชีบา (Sheba Medical Center) ของอิสราเอลได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนเข็มที่ 4 โดยศึกษาหลังจากที่ทำการฉีดวัคซีนของ Pfizer เข็มที่ 4 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 154 คน หลังผ่านไป 2 สัปดาห์ และศึกษาการวัคซีน Moderna เข็มที่ 4 ในประชาชน 120 คน หลังผ่านไปแล้ว 1 สัปดาห์

โดยนำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 พบว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ทำให้ระดับแอนติบอดีเพิ่มขึ้นสูงกว่าการฉีดวัคซีน 3 เข็มเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์กิลลี เรเจฟ-โยเชย์ ผู้นำการศึกษากล่าวว่ายังไม่เพียงพอสำหรับการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

"ตอนนี้เราทราบแล้วว่าระดับแอนติบอดีที่จะสามารถป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนอาจสูงเกินไป แม้จะเป็นวัคซีนที่ดีก็ตาม"

เรเจฟ-โยเชย์กล่าวว่าวัคซีนเข็มที่ 4 มีประสิทธิภาพมากกับโควิด-19 สายพันธุ์อื่นๆ แต่ประสิทธิภาพลดลงเมื่อเจอโอมิครอน ซึ่งพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 จำนวนมากติดเชื้อโอมิครอน แม้จะเป็นจำนวนที่น้อยกว่ากลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนถึง 4 เข็มก็ตาม

ทั้งนี้ ผลการวิจัยดังกล่าวถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกของโลกเกี่ยวกับการทดลองฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ

โดยอิสราเอลเป็นประเทศแรกของโลกที่เปิดตัววัคซีนเข็มที่ 4 เมื่อปลายปีที่แล้ว โดยเริ่มฉีดให้แก่ประชาชนผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง

Photo by JACK GUEZ / AFP