พบซาก ‘อาณาจักรพูยอ’ อารยธรรม 2,000 ปีในแผ่นดินจีน

วันที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 16:43 น.
พบซาก ‘อาณาจักรพูยอ’ อารยธรรม 2,000 ปีในแผ่นดินจีน
จีนพบซาก ‘อาณาจักรฟูอวี๋’ โบราณ หรือที่ชาวเกาหลีเรียกว่าอาณาจักรพูยอ อารยธรรมเก่าแก่ที่มีอายุราว 2,000 ปี

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองฉางชุน เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ว่าสถาบันวิจัยวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลจี๋หลินทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เปิดเผยการค้นพบหมู่ซากปรักหักพังของอาณาจักรฟูอวี๋ (Fuyu Kingdom) ณ แหล่งโบราณคดีหย่งอัน ในเขตเฟิงหม่านของเมืองจี๋หลิน

หวังชง หัวหน้าทีมโบราณคดีประจำแหล่งโบราณคดีหย่งอัน เผยว่าคณะนักโบราณคดีค้นพบพื้นที่ทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ครั้งแรกเมื่อปี 2018 และจนถึงขณะนี้มีการขุดค้นบริเวณดังกล่าวแล้ว 1,000 ตารางเมตร

นอกจากนั้นคณะนักโบราณคดียังพบอิฐประดับ กระเบื้อง ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ เศษเครื่องปั้นดินเผา รวมถึงซากบ้าน 2 หลังและบ่อน้ำที่เคยถูกใช้งานในหลายๆ ยุคสมัยด้วย

หวังระบุว่าการค้นพบบ่อน้ำเป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าคนโบราณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แหล่งโบราณคดีหย่งอันมีประวัติขุดเจาะและใช้งานบ่อน้ำมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโป๋ไห่ (ปี 698-926) พร้อมเสริมว่าคณะนักโบราณคดีสามารถฟื้นคืนเทคโนโลยีการขุดเจาะบ่อน้ำสมัยโบราณ ผ่านงานขุดค้นบ่อดังกล่าวที่มีความลึก 7 เมตร

ทั้งนี้ หวังเผยว่านับเป็นเรื่องยากที่คณะนักโบราณคดีจะค้นพบซากบ้านโบราณจากสมัยอาณาจักรฟูอวี๋ ซึ่งเป็นอาณาจักรของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ที่ดำรงอยู่ในสมัยศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราช จนถึงปี 494 โดยซากประวัติศาสตร์เหล่านี้บ่งชี้ว่าแหล่งโบราณคดีหย่งอันเคยเป็นเขตที่อยู่อาศัยของอาณาจักรฟูอวี๋ ทั้งยังได้รับข้อมูลใหม่ๆ ที่จะใช้เพื่อวาดภาพฉากวิถีชีวิตของชาวฟูอวี๋และการศึกษาซากโบราณโดยรอบที่มาจากช่วงเวลาเดียวกัน (เนื้อหาข่าวและภาพส่วนนี้ด้วยความร่วมมือกับสำนักข่าวซินหัว)

ทั้งนี้ อาณาจักรฟูอวี๋เป็นชื่อเรียกในภาษาจีนของอาณาจักรพูยอ ซึ่งเป็นอาณาจักรของกลุ่มชาติพันธุ์เกาหลีที่กินพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างคาบสมุทรเกาหลีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนในปัจจุบัน 

ประวัติศาสตร์การก่อตั้อาณาจักรฟูอวี๋/พูยอปรากฏทั้งในประวัติศาสตร์จีนและเกาหลี ในประวัติศาสตร์เกาหลีระบุว่า พูยอก่อตั้งโดยกษัตริย์แฮโมซู โดยแฮโมซูมีโอรสที่ชื่อจูมง ซึ่งต่อมาแยกไปก่อตั้งอาณาจักโคกูรยอ 

จูมงเป็นชาวพูยอแต่กำเนิด แต่ถูกบับบังคับให้ออกจากพูยอ ในปี 37 ก่อนคริสตกาล จูมงมีอำนาจและบารมีสามารถรวบรวมชนเผ่าต่างๆ มาสวามิภักดิ์ได้และต่อมาได้กลายเป็นกษัตริย์องค์แรกของโคกูรยอ มีพระนามว่าพระเจ้าทง-มย็อง แห่งโคกูรยอ หลังจากนั้นก็ยังติดต่อกับพูยอด้วย แต่หลังจากรัชสมัยของจูมงแล้วพูยอและโคกูรยอก็ขัดแย้งกัน

ในประวัติศาสตร์จีนพบบันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรนี้ในหนังสือประวัติศาสตร์โห้วฮั่นซู (ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฮั่นยุคหลัง) ระบุว่า ฟูอวี๋/พูยออยู่ในเขตปกครองเซวียนถู ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เขตปกครองของราชวงศ์ฮั่นช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันตกตั้งอยู่ในคาบสมุทรเกาหลีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนและมีอำนาจคาบเกี่ยวกับอาณาจักรของชาวเกาหลี เช่นพูยอและโคกูรยอ

ฟูอวี๋/พูยอมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับราชวงศ์ฮั่นตะวันออกในช่วงกลางศตวรรษที่ 1 โดยเป็นพันธมิตรที่สำคัญของจักรวรรดิฮั่นเพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามจากพวกเซียนเปยชนเผ่าทางตอนเหนือของจีนและอาณาจักรโคกูรยอ อาณาจักรของชาวเกาหลีอีกแห่งหนึ่ง

แต่ภายหลังสิ้นราชวงศ์ฮั่นแล้ว ฟูอวี๋/พูยอถูกพวกเซียนเปยรุกราน แต่อาณาจักรจิ้นของจีน (ยุคหลังสามก๊ก) ช่วยฟื้นฟูขึ้นมา แต่ก็ถูกพวกเซียนเปยทำลายลงอีกในปี 346 จนกระทั่งถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโคกูรยอในปี 494