โจรสลัดโซมาเลียปล้นเรือไทย

  • วันที่ 26 ธ.ค. 2553 เวลา 08:18 น.

โจรสลัดโซมาเลียปล้นเรือสินค้าไทยไม่รู้ชะตากรรม27ลูกเรือคนไทย

นายแอนดรูว์ เอ็มวันกูรา เจ้าหน้าที่โครงการช่วยเหลือผู้เดินเรือภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกกล่าวว่า เรือเอ็มวี ทอร์ เน็กซัส ที่ติดธงชาติไทย ถูกยึดในช่วงเช้าขณะกำลังเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังบังกลาเทศ โดยลูกเรือทั้งหมดเป็นคนไทย


ทั้งนี้ตามข้อมูลของกลุ่มพิทักษ์ผู้เดินเรือ “อีโคเตอร์ร่า อินเตอร์เนชั่นแนล”ระบุว่า ปัจจุบันกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียยึดเรือของต่างชาติไว้ไม่น้อยกว่า 40 ลำพร้อมลูกเรือเกือบ 700 คน แม้ว่ากองทัพเรือยุโรปคอยลาดตระเวนอยู่ในบริเวณดังกล่าว และช่วยเหลือเรือสินค้าของชาติต่าง ๆ ได้แล้ว 25 ลำ พร้อมลูกเรืออีก 601 คน.


จากการตรวจสอบข้อมูล เรือเอ็มวี ทอร์ เน็กซัส เป็นเรือสินค้าชนิดเทกองอเนกประสงค์ ที่ต่อขึ้นเมื่อปี 2532 บรรทุกน้ำหนักสูงสุด 20,377 ตัน ของบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด ผู้ให้บริการ ด้านธุรกิจการเดินเรือ รวมถึงธุรกิจพลังงาน และโครงสร้างขั้นพื้นฐานในประเทศไทย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ