สิงคโปร์สกัดต่างชาติใช้ IO แทรกแซงการเมือง

วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 17:07 น.
สิงคโปร์สกัดต่างชาติใช้ IO แทรกแซงการเมือง
ความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองของประเทศร่วมภูมิภาค ตังกำแพงป้องกันการแทรกแซงของต่างชาติโดยอาศัยโลออนไลน์ที่เปิดอ้าซ่า

สำนักข่าว CNA รายงานว่า กระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์ได้เสนอกฎหมายที่เสนอให้ป้องกัน ตรวจจับ และขัดขวางการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารด้วยเจตนาที่จะรุกรานและการใช้ตัวแทนท้องถิ่นโดยหน่วยงานต่างประเทศเพื่อแทรกแซงการเมืองภายในประเทศ

กฎหมายนี้มีชื่อว่า The Foreign Interference (Countermeasures) Act หรือกฎหมายการแทรกแซงจากต่างประเทศ (มาตรการตอบโต้) จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจในการลบเนื้อหาที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการด้านข้อมูลที่ไม่เป็นมิตร

รัฐมนตรีจะมีอำนาจสามารถสั่งให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเปิดเผยข้อมูลได้ แม้กระทั่งก่อนที่จะมีการเผยแพร่เนื้อหาการเผยแพร่ข้อมูลที่ต้องสงสัยเป็นอันตรายต่อความมั่นคง หรือสามารถสั่งให้หนังสือพิมพ์เผยแพร่ข้อความประกาศเตือนเกี่ยวกับปฏิบัติข้อมูลที่ไม่เป็นมิตรที่อาจจะเกิดขึ้น แม้ว่าจะไม่มีเนื้อหาที่เป็นการละเมิดก็ตาม

กฎหมายนี้มุ่งเป้าไปที่บริษัทโซเชียลมีเดีย บริการอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอพส่งข้อความออนไลน์หรือเสิร์ชเอ็นจิ้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงผู้ที่เป็นเจ้าของหรือเปิดเว็บไซต์หรือบล็อก

กระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์แถลงว่า “บทบัญญัติเหล่านี้ใช้ไม่ได้กับชาวสิงคโปร์ที่แสดงความคิดเห็นของตนเองในเรื่องการเมือง เว้นแต่คนเหล่านั้นจะเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่างชาติ ชาวสิงคโปร์มีสิทธิที่จะหารือเกี่ยวกับการเมือง”

“และกฎหมายนี้ไม่ได้นำไปใช้กับบุคคลต่างชาติหรือสิ่งพิมพ์ต่างประเทศที่รายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองของสิงคโปร์อย่างเปิดเผย โปร่งใส และมีเหตุผล แม้ว่าความคิดเห็นของพวกเขาอาจวิพากษ์วิจารณ์สิงคโปร์หรือรัฐบาลก็ตาม”

Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP