เมียนมาตกงานกว่าล้านคนหลังรัฐประหาร

วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 16:48 น.
เมียนมาตกงานกว่าล้านคนหลังรัฐประหาร
จากการประมาณการที่เผยแพร่โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ชี้ว่าสภาพตลาดแรงงานในเมียนมาถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ นับตั้งแต่กองทัพเข้ายึดอำนาจในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้

จ้กข้อมูลของ ILO พบว่าการจ้างงานหดตัวประมาณ 6% ในไตรมาสที่สองของปี 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2020 ซึ่งสะท้อนถึงการสูญเสียงาน 1.2 ล้านตำแหน่ง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ชั่วโมงการทำงานหายไปประมาณ 14 % ซึ่งเทียบเท่ากับเวลาทำงานของผู้ทำงานเต็มเวลาอย่างน้อย 2.2 ล้านคน

ในแง่ของการสูญเสียชั่วโมงทำงานและการจ้างงาน ผู้หญิงได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ชาย

“เมียนมาร์กำลังเผชิญกับความเครียดทางเศรษฐกิจจากงานและการดำรงชีวิตภายใต้การคุกคามอันเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม การประมาณการแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานลดลงอย่างร้ายแรงและรวดเร็วในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ (หรือหลังการก่อรัฐประหาร) ในระดับที่สามารถผลักดันให้คนจำนวนมากในเมียนมาร์เข้าสู่ภาวะยากจนอย่างสุดซึ้ง” ตงหลิน หลี่ เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ตัวแทนของ ILO สาขาเมียนมา กล่าว

ทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบ โดยการก่อสร้าง เสื้อผ้า การท่องเที่ยว และการบริการบุคคล ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 การจ้างงานในภาคส่วนเหล่านี้ลดลงประมาณ 35%, 31% และ 25% ตามลำดับ โดยมีจำนวนชั่วโมงการทำงานที่สัมพันธ์กันลดลง

Photo by STR / AFP