อนามัยโลกอนุมัติวัคซีน Sinopharm ของจีน

วันที่ 08 พ.ค. 2564 เวลา 10:10 น.
อนามัยโลกอนุมัติวัคซีน Sinopharm ของจีน
องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้วัคซีน Sinopharm ของจีนเป็นกรณีฉุกเฉิน

องค์การอนามัยโลก (WHO) อนุมัติให้ใช้วัคซีนต้าน Covid-19 ของบริษัท Sinopharm ของจีนเป็นกรณีฉุกเฉิน โดยรับรองความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพของวัคซีนดงกล่าว ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ WHO ให้การรับรองวัคซีนที่ไม่ได้ผลิตในประเทศตะวันตก

กลุ่มที่ปรึกษาด้านเทคนิคของ WHO ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการทดสอบทางคลินิกและกระบวนการผลิตวัคซีนเผยว่า ประสิทธิภาพของวัคซีน Sinopharm ในการป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการและการรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่ที่ราว 79% แต่ WHO ย้ำว่าในการทดลองทางคลินิกมีกลุ่มผู้ป่วยที่อายุเกิน 60 ปีเพียงไม่กี่คน ดังนั้นจึงไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนในคนกลุ่มนี้

ก่อนหน้านี้ WHO รับรองวัคซีนเพียง 4 เจ้าเท่านั้นคือ Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson และ Moderna

ก่อนได้รับการรับรองจาก WHO มีหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศยากจนในแอฟริกา ละตินอเมริกา และเอเชีย อนุมัติให้ใช้วัคซีน Sinopharm ในกรณีฉุกเฉิน 

Photo by Robert ATANASOVSKI / AFP