ประเทศไทยอยู่จุดไหนในการฉีดวัคซีนทั่วโลก

วันที่ 04 พ.ค. 2564 เวลา 14:25 น.
ประเทศไทยอยู่จุดไหนในการฉีดวัคซีนทั่วโลก
มาดูอัตราการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 จากทั่วโลก

ข้อมูลการฉีดวัคซีนจาก The Our World in Data เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของ The Global Change Data Lab ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลอัตราการฉีดวัคซีนของทั่วโลกอัปเดตล่าสุดวันที่ 2 พฤษภาคมพบว่าจำนวนวัคซีนที่ฉีดรวมทั่วโลกอยู่ที่ 1,152,011,996 โดสขณะที่ 10 ประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนในอัตราสูงที่สุดเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนจำนวนประชากรในประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐเซเชลส์ 68.82% ตามมาด้วยอิสราเอล 62.43%, สาธารณรัฐซานมารีโน 59.72%, สาธารณรัฐมัลดีฟส์ 54.94%, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 51.38%, สหราชอาณาจักร 50.83%, สหรัฐอเมริกา 43.97%, ชิลี 42.44%, ฮังการี 42.16% และบาห์เรน 42.14% (ดูกราฟที่ 1)

กราฟที่ 1

แต่หากนับเฉพาะจำนวนวัคซีนที่ฉีดโดยไม่เทียบกับจำนวนประชากรในประเทศนั้นประเทศทีฉีดวัคซีนมากที่สุดจะเป็นประเทศจีน 265,064,000 โดส ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา 243,463,471 โดส, อินเดีย 156,637,825 โดส, สหภาพยุโรป 147,294,988 โดส และสหราชอาณาจักร 49,287,257 โดส ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 56 ด้วยจำนวนวัคซีน 1,477,078 โดส

โดยอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศไทยอยู่ที่ 1.58% จากจำนวนประชากร 69.8 ล้านคน แม้ว่าจะยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่จากกราฟแสดงให้เห็นว่าจำนวนประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้นยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง (ดูกราฟที่ 2)

กราฟที่ 2

เมื่อเทียบประเทศไทยกับ 10 ประเทศอาเซียนแล้วจะพบว่าประเทศที่ฉีดวัคซีนในให้แก่ประชาชนมากที่สุดเป็นอันดับแรกจะเป็นสิงคโปร์และเป็นประเทศแรกที่เริ่มฉีดวัคซีนในประเทศ อัตราการฉีดวัคซีนอยู่ที่ 23.32% ตามมาด้วยกัมพูชาอยู่ที่ 8.51%, อินโดนีเซียอยู่ที่ 4.56%, มาเลเซียอยู่ที่ 2.77%, บรูไน 2.45%, เมียนมา 1.84%, ลาว 1.73%, ไทย 1.58%, ฟิลิปปินส์ 1.51%, และเวียดนาม 0.52% (ดูกราฟที่ 3)

กระนั้นก็ตามข้อมูลข้างต้นเป็นการเทียบที่เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับจำนวนโดสที่ฉีดไป (ดูกราฟที่ 3) จะพบว่าไทยฉีดไปแล้ว 1.49 ล้านโดสอยู่ในอันดับที่ 5 ของกลุ่มอาเซียน อันดับที่ 1 ไล่จนถึงอันดับที่ 10 คือ อินโดนีเซีย (20.17 ล้านโดส), กัมพูชา (2.41 ล้านโดส), สิงคโปร์ (2.21 ล้านโดส), ฟิลิปปินส์ (1.94 ล้านโดส), ไทย (1.49 ล้านโดส), มาเลเซีย (1.46 ล้านโดส), เมียนมา (1.04 ล้านโดส), เวียดนาม (5.06 แสนโดส), ลาว (1.84 แสนโดส), บรูไน (1.04 หมื่นโดส)  

กราฟที่ 3

ขณะที่เมื่อเทียบกับการอัตราฉีดวัคซีนโดยรวมในเอเชียจะพบว่าขณะนี้ในเอเชียมีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 4.3% เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรกว่า 4.6 พันล้านคนโดยเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 (ดูกราฟที่ 4) รวมแล้วฉีดไป 550 ล้านโดสเทียบกับไทย 1.49 ล้านโดส สำหรับประเทศอื่นๆ ในเอเชียมีสถิติโดยประมาณดังนี้ อินเดียฉีดไป 154 ล้านโดส, เกาหลีใต้ 3.63 ล้านโดส, ญี่ปุ่น 4.49 ล้านโดส และไต้หวัน 5.8 หมื่นโดส 

กราฟที่ 4

หมายเหตุ1 : เป็นอัตราการของประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดสซึ่งอาจไม่เท่ากับอัตราของประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส

หมายเหตุ 2: สำหรับข้อมูลชุดนี้ Our World In Data ระบุว่า "ชุดข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 ระหว่างประเทศที่เรามีให้ในหน้านี้ได้รับการอัปเดตทุกเช้า (ตามเวลาลอนดอน) โดยใช้ตัวเลขอย่างเป็นทางการล่าสุดจากรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขทั่วโลกจนถึงวันก่อนหน้า ค่าประมาณประชากรที่เราใช้ในการคำนวณเมตริกต่อหัวทั้งหมดมาจากการแก้ไขครั้งล่าสุดของแนวโน้มประชากรโลกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations World Population Prospects)"

Photo by Kena Betancur / AFP