สหรัฐจ่อตอบโต้ไทยทุ่มตลาดฟูกที่นอน

วันที่ 22 เม.ย. 2564 เวลา 11:30 น.
สหรัฐจ่อตอบโต้ไทยทุ่มตลาดฟูกที่นอน
คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐพิจารณาตอบโต้ไทยและอีก 6 ประเทศทุ่มตลาดฟูกที่นอนกระทบอุตสาหกรรมในประเทศ

คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USITC) ประกาศเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ว่าอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการนำเข้าฟูกที่นอนจากประเทศไทยและอีก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม, เซอร์เบีย และตุรกี ที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐกำหนดให้ซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม

โดยผลจากการพิจารณาของ USITC ล่าสุดนี้ไต่สวนแล้วพบว่ามีการทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจากไทยและอีก 6 ประเทศข้างต้น คณะกรรมการทั้ง 5 คนลงมติเป็นเอกฉันท์ว่ากระทรวงพาณิชย์จะต้องออกคำสั่งต่อต้านการทุ่มตลาดสำหรับการนำเข้าฟูกที่นอนจากไทยและอีก 6 ประเทศ ตลอดจนออกคำสั่งเรียกเก็บภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศจีน

หลังจากที่เมื่อปีที่ผ่านมาบรรดาผู้ผลิตและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมและบริการพันธมิตรระหว่างประเทศในสหรัฐได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการโดยระบุว่าอุตสาหกรรมในสหรัฐได้รับผลกระทบจากการทุ่มตลาดในราคาต่ำกว่าราคาที่ขายในประเทศ

ส่งผลให้คณะกรรมการต้องเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าประเภทฟูกที่นอนที่นำเข้าจากไทยและอีก 6 ประเทศข้างต้น รวมถึงเปิดไต่สวนการใช้มาตรการอุดหนุน (CVD) สินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจากประเทศจีน

ทั้งนี้ USITC มีกำหนดประกาศผลการพิจารณาความเสียหายขั้นสุดท้ายในวันที่ 24 พ.ค.

ภาพโดย Yahquinn/Wikipedia